برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  6 , شماره  1 (21) ; از صفحه 37 تا صفحه 56 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي لاين هاي اينبرد نوترکيب گندم بهاره تحت تنش خشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه به نژادی و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 
چکیده: 

ايران جزو مناطق خشک و نيمه خشک جهان محسوب مي گردد و گندم به عنوان يک محصول استراتژيک در اکثر نقاط کشور با مشکل کمبود آب مواجه است. بنابراين، شناسايي ارقام متحمل به تنش خشکي يکي از اهداف اصلي در زراعت مي باشد. به منظور بررسي اثر تنش خشکي در مرحله سنبله دهي، 72 لاين اينبرد نوترکيب گندم بهاره حاصل از تلاقي رقم آمريکايي Yecora Rojo (پرمحصول، پاکوتاه و زودرس) به عنوان والد پدري و لاين ايراني No.49 (پابلند و ديررس) به عنوان والد مادري، آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو تکرار در سال زراعي 1388 در ايستگاه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه تبريز به اجرا درآمد. نتايج تجزيه واريانس مرکب نشان داد که بين لاين ها از نظر کليه صفات مورد مطالعه در سطح احتمال يک درصد اختلاف معني دار وجود دارد. اختلاف بين شرايط عادي و تنش خشکي نيز براي کليه صفات به جز شاخص برداشت، تعداد دانه در سنبله و تعداد روز تا ظهور سنبله معني دار شد. اثر متقابل لاين × شرايط براي هيچ کدام از صفات معني دار نشد. بنابراين، امکان مقايسه لاين ها در متوسط شرايط محيطي فراهم شد. از نظر عملکرد دانه، لاين هاي 96، 122، 123 و 155 به عنوان برترين لاين ها شناخته شدند. شاخص هاي MP،GMP  و STI  به عنوان موثرترين شاخص ها جهت شناسايي لاين هاي برتر و ضعيف شناخته شدند. با توجه به شاخص هاي مذکور لاين هاي 96، 122، 123، 138، 149 و 155 به عنوان لاين هاي برتر شناسايي شدند. بر اساس تجزيه رگرسيون گام به گام عملکرد دانه با ساير صفات، به ترتيب تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزاردانه به عنوان متغيرهاي تاثيرگذار بر عملکرد دانه وارد مدل نهايي شدند. با حضور اين متغيرها ضريب تبيين مدل به 81.9 درصد رسيد. نتايح حاصل از تجزيه عليت عملکرد دانه و صفات وابسته، نشان گر اثرات مستقيم مثبت و معني دار تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و وزن هزار دانه بر عملکرد دانه بود. در تجزيه خوشه اي بر اساس عملکرد دانه و صفات مرتبط با آن، دو گروه ايجاد شد که لاين هاي برتر از نظر صفات مورد ارزيابي در يک گروه قرار گرفتند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 227 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی