برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1391 , دوره  6 , شماره  1 (21) ; از صفحه 13 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي خسارت شبيه سازي شده تگرگ روي عملکرد غده قابل فروش سيب زميني رقم آگريا در منطقه اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 
چکیده: 

به منظور تعيين درصد کاهش عملکرد غده در اثر خسارت شبيه سازي شده تگرگ از طريق تخريب اندام هاي هوايي بوته ها در مراحل مختلف رشد سيب زميني رقم آگريا، آزمايشي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اردبيل در سال 1389 بر اساس طرح آماري فاکتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با دو عامل در چهار تکرار اجرا گرديد. عامل اول شامل شش سطح درصد تخريب اندام هاي هوايي بوته ها (0، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد) و عامل دوم شامل پنج سطح مرحله رشد گياه (2، 5، 8، 11 و 15 هفته پس از سبز شدن) بودند. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد بين سطوح درصد و زمان تخريب اندام هاي هوايي بوته ها و اثرمتقابل بين آنها از لحاظ عملکرد غده قابل فروش اختلاف معني داري وجود داشت. در مراحل اوليه رشد رويشي (2 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده ناچيز بود. وقوع خسارت در مرحله غده زايي و حجيم شدن (5، 8 و 11 هفته پس از سبز شدن) باعث کاهش شديد عملکرد غده شد. مجددا در اواخر مرحله حجيم شدن غده ها (14 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش کمتر بود. درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش در درصد و زمان وقوع خسارت از طريق رگرسيون محاسبه شد. اين آزمايش نشان داد که نسبت عملکرد غده قابل فروش به عملکرد غده غير قابل فروش در مراحل اوليه رشد رويشي، در اواخر مرحله حجيم شدن غده ها و زمان از بين رفتن اندام هاي هوايي زياد و در مرحله غده زايي و حجيم شدن غده ها کم بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 86 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی