برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 67 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

اثرات حذف گل و اندازه ميني تيوبر بر عملكرد و اجزاي عملكرد رقم سيب زميني آگريا در دو روش کاشت در منطقه اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثرات حذف گل و اندازه ميني تيوبر بر عملكرد و اجزاي عملكرد سيب زميني رقم آگريا در دو روش کاشت، آزمايشي به صورت فاكتوريل بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار در شرايط مزرعه اي در منطقه اردبيل اجرا شد. عامل A دو روش کاشت شامل کاشت ميني تيوبر در جوي و کاشت در محل داغاب پشته، عامل B چهار اندازه بذري ميني تيوبر 5، 15، 25 و 35 ميلي متر و عامل C تيمار حذف يا عدم حذف گل آذين بود. در طي دوره رشد و بعد از برداشت محصول صفات تعداد ساقه اصلي در بوته، ارتفاع بوته، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته، عملكرد غده قابل فروش و عملكرد کل غده اندازه گيري شد. نتايج تجزيه واريانس صفات مورد مطالعه نشان داد که بين روش کاشت، اندازه ميني تيوبر و حذف يا عدم حذف گل آذين و اثرات متقابل آنها از نظر اکثر صفات مورد مطالعه اختلاف معني داري وجود داشت. نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که در اندازه بذري ميني تيوبر 15، 25 و 35 ميلي متر در هر دو روش کاشت ميني تيوبر حداکثر مقدار صفات مورد مطالعه به دست آمد. روش کاشت ميني تيوبر در جوي نسبت به روش کاشت ميني تيوبر در محل داغاب پشته از نظر صفات مورد مطالعه برتري داشت. در حذف گل آذين نسبت به عدم حذف گل آذين اختلاف معني داري در صفات مورد مطالعه مشاهده شد. ضرايب همبستگي خطي صفات مورد مطالعه نشان داد بين عملکرد غده کل با ارتفاع بوته، تعداد غده در بوته، وزن غده در بوته و عملکرد غده قابل فروش رابطه مثبت و معني دار وجود داشت. با توجه به نتايج حاصل از اين آزمايش، اندازه ميني تيوبر 15 و 25 ميلي متري و روش کاشت ميني تيوبر در جوي و حذف گل آذين، بيشترين تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده قابل فروش و عملکرد غده کل را داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گلدوست جلودار، م.، و خورشیدی بنام، م.، و حسن پناه، د.، و عزیزی، ش. (1390). اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا در دو روش کاشت در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 5(20), 67-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188701Vancouver : کپی

گلدوست جلودار مهدی، خورشیدی بنام محمدباقر، حسن پناه داوود، عزیزی شهرام. اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا در دو روش کاشت در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1390 [cited 2021May09];5(20):67-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188701IEEE : کپی

گلدوست جلودار، م.، خورشیدی بنام، م.، حسن پناه، د.، عزیزی، ش.، 1390. اثرات حذف گل و اندازه مینی تیوبر بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم سیب زمینی آگریا در دو روش کاشت در منطقه اردبیل. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 5(20), pp.67-80. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188701. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی