برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1390 , دوره  5 , شماره  20 ; از صفحه 15 تا صفحه 28 .
 
عنوان مقاله: 

اثر رژيم هاي آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد کشت دوم ارقام سويا در منطقه مغان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر مقادير مختلف آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد کشت دوم 3 رقم سويا (Glycine max L.) (بعد از برداشت گندم) در منطقه مغان، آزمايشي به صورت اسپليت پلات، در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار، طي سال 1388 در مرکز تحقيقات کشاورزي مغان اجرا شد. کاشت به صورت رديفي و با فاصله رديف هاي 60 سانتي متر و به طول 2.5 متر و فاصله بوته ها روي رديف 3 سانتي متر انجام گرفت. چهار رژيم آبياري (آبياري پس از I1=60، I2=90،  I4=150 و I3=120ميلي متر تبخير از طشتک تبخير کلاس (A، به عنوان کرت اصلي و 3 ژنوتيپ سويا ( ويليامز، لينفورد و L17)، به عنوان کرت فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج تجزيه واريانس اثر رژيم هاي آبياري نشان داد که ميان صفات ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غلاف، فاصله ميان گره ها، وزن غلاف، ميزان کلروفيل و وزن ريشه در ارقام مورد بررسي اختلاف معني داري وجود دارد که مي توانند شاخص هاي مناسبي براي مطالعه اين متغير محسوب شوند. نتايج مقايسه ميانگين ها نيز نشان داد كه ارقام در تيمار I1 داراي بيشترين ارتفاع بوته و تعداد گره بودند. تيمار I3 سبب بيشترين ميزان كلروفيل و وزن غلاف گرديد. ارقام مورد بررسي در اثر اعمال تيمار I4 در كمترين ميزان ارتفاع بوته، تعداد گره، تعداد غلاف و وزن غلاف برخوردار شدند. بر اساس نتايج تجزيه واريانس بين رقم ها از نظر صفت ارتفاع بوته، فاصله ميان گره ها و وزن 1000 دانه اختلاف معني داري (p<0.01) وجود داشت. بيشترين ارتفاع بوته و فاصله ميان گره ها مربوط به رقم لينفورد و کمترين آن مربوط به رقم L17 بود. اما بين ارقام و تيمارهاي آبياري اختلاف معني داري از نظر عملکرد دانه مشاهده نشد. اثر متقابل رژيم آبياري × رقم براي اين صفت غير معني دار بود، که نشان دهنده تحمل بالاي ارقام مورد آزمايش در برابر تنش خشکي مي باشد. از اين نظر مي توان تيمار I4 را براي توليد محصول اقتصادي در منطقه مورد آزمايش در اين ارقام پيشنهاد کرد. تنها از نظر صفت تعداد دانه در بوته، اثر متقابل معني داري بين رقم × رژيم هاي آبياري مشاهده شد. عملکرد دانه با وزن هزار دانه همبستگي مثبت و معني داري در سطح احتمال يک درصد داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رستم زاده کلیبر، م.، و فربودی، م.، و حسین زاده مقبلی، ا.، و رزمی، ن. (1390). اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام سویا در منطقه مغان. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), 5(20), 15-28. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188688Vancouver : کپی

رستم زاده کلیبر معصومه، فربودی منوچهر، حسین زاده مقبلی امیرهوشنگ، رزمی نسرین. اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام سویا در منطقه مغان. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی). 1390 [cited 2021July27];5(20):15-28. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188688IEEE : کپی

رستم زاده کلیبر، م.، فربودی، م.، حسین زاده مقبلی، ا.، رزمی، ن.، 1390. اثر رژیم های آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد کشت دوم ارقام سویا در منطقه مغان. اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی (علوم کشاورزی), [online] 5(20), pp.15-28. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188688. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 34 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی