برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين رضايت شغلي، تعهد سازماني و کيفيت خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف تحقيق حاضر، تعيين ارتباط بين رضايت شغلي و تعهد سازماني با کيفيت خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب بود. بدين منظور از پرسش نامه استاندارد دي ژي (2005)، که ترکيبي از 3 پرسش نامه استاندارد است استفاده شد. پايايي پرسش نامه پس از مطالعه اي مقدماتي با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ a=0.86 به دست آمد. جامعه آماري مورد نظر تحقيق را تمامي کارکنان فدراسيون هاي شنا، بسکتبال، هندبال، جودو، دو و ميداني و ژيمناستيک تشکيل داده اند و نمونه برابر با جامعه آماري است (n=73). براي تجزيه و تحليل داده ها از روش هاي آمار توصيفي و استنباطي (ميانگين، انحراف معيار و جداول توزيع فراواني، کالموگروف اسميرنوف، ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه) استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که بين رضايت شغلي (p<0.01، r=0.651) و تعهد سازماني هنجاري (p<0.01، r=0.558) با کيفيت خدمات داخلي کارکنان فدراسيون هاي منتخب ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.اما بين تعهد سازماني عاطفي و تعهد سازماني مستمر با کيفيت خدمات داخلي در فدراسيون هاي منتخب رابطه معناداري وجود ندارد. لذا مي توان گفت از طريق برنامه ريزي براي افزايش رضايت کارکنان و کمک به القاي حس تعلق آن ها به سازمان، خدمات مناسب تري را براي مشتريان داخلي و خارجي سازمان ارائه کرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ساعت چیان، و.، و قنبرپورنصرتی، ا.، و رسولی، س.، و پورسلطانی زرندی، ح. (1390). ارتباط بین رضایت شغلی, تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1 (9)(2 (پیاپی 18)), 137-147. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188679Vancouver : کپی

ساعت چیان وحید، قنبرپورنصرتی امیر، رسولی سیدمهدی، پورسلطانی زرندی حسین. ارتباط بین رضایت شغلی, تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1390 [cited 2021July26];1 (9)(2 (پیاپی 18)):137-147. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188679IEEE : کپی

ساعت چیان، و.، قنبرپورنصرتی، ا.، رسولی، س.، پورسلطانی زرندی، ح.، 1390. ارتباط بین رضایت شغلی, تعهد سازمانی و کیفیت خدمات داخلی در فدراسیون های منتخب. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 1 (9)(2 (پیاپی 18)), pp.137-147. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188679. 

 
بازدید یکساله 202 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی