برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1390 , دوره  5 , شماره  19 ; از صفحه 93 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

اثردور آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام سورگوم در منطقه ميانه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد میانه
 
چکیده: 

به منظور بررسي اثر دور آبياري بر عملکرد و اجزاي عملکرد ارقام سورگوم دانه اي در منطقه ميانه آزمايشي در ارديبهشت ماه سال 1387 در مزرعه آموزشي و تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه اجرا گرديد. آزمايش به صورت اسپليت پلات بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار پياده شد. عامل اول شامل 3 دور آبياري (7، 14 و21 روز) به عنوان عامل اصلي و رقم هاي سورگوم دانه اي شامل کيميا، پيام و سورگوم جارويي رقم محلي به نام گلبوس به عنوان عامل فرعي بودند. بر اساس نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر دورآبياري و رقم روي بسياري از صفات مورد مطالعه از جمله ارتفاع بوته، طول پانيکول، قطرساقه، تعداد برگ، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه معني دار بود. همچنين اثرات متقابل دور آبياري و رقم بر ارتفاع بوته، طول پانيکول و تعداد دانه در بوته معني دار بودند. با کاهش فاصله آبياري ارتفاع بوته، طول پانيکول، قطر ساقه، تعداد برگ، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه افزايش يافتند. همچنين، رقم پيام از لحاظ افزايش تعداد دانه در بوته و عملكرد دانه بر رقم هاي کيميا و محلي گلبوس برتري داشت. ارتفاع بوته با تمامي صفات مورد مطالعه همبستگي مثبت و معني داري به جز تعداد دانه در بوته داشت.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی