برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي سبک رهبري خلاق مسوولان هيات هاي ورزشي استان قم با توجه به سه ديدگاه رهبري تحول گرا، عمل گرا و مردم مدار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
تحقيق حاضر سبک رهبري خلاق مديران هيات هاي ورزشي استان قم را با توجه به سه ديدگاه رهبري تحول گرا، عمل گرا و مردم مدار را مورد بررسي قرار داده است. از بين 35هيات، نواب رئيس و دبيران 33 هيات ورزشي (n=63) دو پرسش نامه ويژگي هاي فردي و پرسش نامه سبک رهبري خلاق (CLQ) را تکميل کردند. پرسش نامه CLQ شامل 20 سوال بود که 3 بعد سبک رهبري شامل سبک عمل گرا، تحول گرا و مردم مدار را اندازه گيري کرده است. پايايي پرسش نامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ a=0.97 به دست آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها، آزمون هاي کلموگروف اسميرنوف، يومان ويتني و کروسکال واليس در سطح معني داري P£0.05 به کار گرفته شد.نتايج نشان داد تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس جنسيت مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.05 و 0.51-=Z) وجود داشت. همچنين به طور مجزا تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق تحول گرا بر اساس جنسيت مسوولان ( P£0.01و 0.48-=Z)، بين سبک رهبري خلاق عمل گرا بر اساس جنسيت مسوولان (P£0.05 و 0.64-=Z) و تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق مردم مدار بر اساس جنسيت مسوولان (0.01?P و Z=-0.41) وجود داشت. همچنين تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس سمت مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.05 و Z=-0.60) و به طور مجزا تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق تحول گرا بر اساس سمت مسوولان (0.05?P و Z=-0.44) و تفاوت معني داري بين سبک رهبري خلاق مردم مدار بر اساس سمت مسوولان (P£0.05 و Z=-0.60) وجود داشت. ولي بين سبک رهبري خلاق عمل گرا بر اساس سمت مسوولان (P£0.05 و -0.78=Z) تفاوت معني داري وجود نداشت. از طرفي ديگر، تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس وضعيت استخدامي مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.05 و 9.41=X2) و تفاوت معني داري بين هر سه سبک رهبري خلاق بر اساس سابقه فعاليت مسوولان هيات هاي ورزشي (P£0.01 و X2=13.25) وجود داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پورسلطانی، ح.، و واقفی، ر.، و زارعیان، ح.، و موسوی راد، ط. (1390). بررسی سبک رهبری خلاق مسوولان هیات های ورزشی استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحول گرا, عمل گرا و مردم مدار. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1 (9)(2 (پیاپی 18)), 31-43. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188652Vancouver : کپی

پورسلطانی حسین، واقفی راحله، زارعیان حسین، موسوی راد طاهره. بررسی سبک رهبری خلاق مسوولان هیات های ورزشی استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحول گرا, عمل گرا و مردم مدار. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان. 1390 [cited 2022January22];1 (9)(2 (پیاپی 18)):31-43. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188652IEEE : کپی

پورسلطانی، ح.، واقفی، ر.، زارعیان، ح.، موسوی راد، ط.، 1390. بررسی سبک رهبری خلاق مسوولان هیات های ورزشی استان قم با توجه به سه دیدگاه رهبری تحول گرا, عمل گرا و مردم مدار. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان, [online] 1 (9)(2 (پیاپی 18)), pp.31-43. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=188652. 

 
بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی