برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر بليچينگ بر استحکام برشي باند کامپوزيت به ميناي دندان گاو با استفاده از سه نوع باندينگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: در بسياري از مطالعات کاهش در استحکام باند به ميناي بليچ شده بيان شده است. اين کاهش در استحکام باند نگراني هايي را در دندانپزشکي زيبايي به وجود آورده، با اين وجود اطلاعات کمي در مورد اثر بليچينگ روي کاهش استحکام باند سيستم هاي باندينگ جديد وجود دارد. اين مطالعه با هدف بررسي اثر سه نوع باندينگ روي استحکام باند کامپوزيت به ميناي بليچ شده انجام گرفت.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي آزمايشگاهي شصت دندان اينسيزور گاوي سالم جمع آوري و به شش گروه تقسيم شدند، (
n=10). گروه A: ميناي سطح فاسيال، با ژل اسيدفسفريک 35% اچ و در مرحله بعد يک لايه عامل باندينگ Single bond (3M) طبق دستور کارخانه به کار برده شد و با دستگاه لايت کيور (ColtoluxII colten) با شدت چهارصد ميلي وات بر سانتي مترمربع به مدت چهل ثانيه کيور گرديد. گروه B: پس از اچينگ ميناي سطح فاسيال ازClearfil SE-bond (Kuraray medical INC.) استفاده گرديد. گروه C: پس از اچينگ مشابه دو گروه قبل از Clearfil S3 Bond (Kuraray medical INC) استفاده شد. در گروه D, E, F: کارباميدپراکسايد %35 (Opales cence, Ultradent products Inc) مطابق دستور کارخانه به مدت پنج ساعت روي سطح مينا قرار گرفت. پس از آن نمونه ها به مدت شصت ثانيه با آب مقطر شسته و با پوآر هوا خشک شدند. بلافاصله پس از بليچينگ، باندينگ مشابه گروه A, B, C به ترتيب در گروه D, E, F انجام گرديد و سپس سيلندرهاي کامپوزيت هيبريد توسط سه نوع باندينگ به ميناي سطح فاسيال تمام نمونه ها باند شدند. نمونه ها پس از 24 ساعت تحت چرخه هاي حرارتي (هزار چرخه در آب 5-55 درجه سانتي گراد) قرار گرفتند و در ادامه تحت آزمون استحکام باند برشي در دستگاه Zwick قرار گرفتند. اطلاعات حاصله توسط آزمون آماري ANOVA دوسويه و يک سويه و آزمون POST hoc آناليز گرديد. تجزيه و تحليل داده ها در محيط نرم افزار آماري SPSS ويرايش 11 انجام شد.
يافته ها: در مقايسه بين گروه ها ميانگين استحکام برشي باند
Single bond به ميناي بليچ شده، 8.36±3.30 مگاپاسکال و به ميناي بليچ نشده، 20.17±6.52 مگاپاسکال بود. در مورد Clearfil SE bond، ميانگين استحکام باند به ميناي بليچ شده، 12.25±6.61 مگاپاسکال و به ميناي بليچ نشده، 17.66±5.82 مگاپاسکال اندازه گيري گرديد و استحکام باند در Clearfil S3 Bond به ميناي بليچ شده، 6.66±2.57 مگاپاسکال و ميناي بليچ نشده، 10.40±3.65 مگاپاسکال به دست آمد (P>0.05).
نتيجه گيري: استحکام برشي باند کامپوزيت هيبريد به ميناي بليچ شده در هر سه گروه آزمايشي کاهش يافت. اين کاهش در مورد Clearfil SE bond از لحاظ آماري معني دار نبود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی