برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تغييرات عيوب انکساري در مرحله حاد يووييت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، پاسداران، بوستان نهم، خیابان پایدارفرد (خیابان امیر ابراهیمی)، پلاک 23، مرکز تحقیقات چشم
 
چکیده: 

هدف: تعيين تاثير بيماري يووييت فعال بر تغييرات عيوب انکساري.
روش پژوهش: اين مطالعه هم گروهي بر روي بيماران مبتلا به يووييت حاد و راجعه صورت گرفت. اين بيماران در مرحله فعال و سه ماه بعد، در دوره خاموشي بيماري مورد ارزيابي عيب انکساري (رفرکشن سيکلوپلژيک) قرار گرفتند. در هر دو مرحله متغيرهاي کروي، سيلندر (آستيگماتيسم) و معادل کروي اندازه گيري و داده هاي حاصل شده مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد 88 چشم (66 بيمار) جهت ورود به مطالعه انتخاب شدند که از اين ميان 46 چشم در گروه قدامي، 30 چشم در گروه مياني، 10 چشم در گروه پان يووييت و 2 چشم با درگيري Toxoretinitis در گروه خلفي بودند. متوسط سن بيماران 34±14 (65-6) سال و به تفکيک در گروه هاي يووييت قدامي 39±14 سال، نوع مياني 27±13 سال، پان يووييت 34±14 سال و در يووييت خلفي 31±6 سال بود. 61.7 درصد بيماران مبتلا زن بودند و اين غلبه جنسيتي نيز در همه گروه ها به جز نوع خلفي ديده مي شد. تغييرات پارامترهاي رفرکشن (کروي، سيلندر و معادل کروي) در انواع آناتوميکي يووييت مورد بررسي قرار گرفت و از اين ميان تغييرات کروي در گروه يووييت غيرگرانولوماتوزي قدامي و يووييت مياني و تغييرات معادل کروي در گروه هاي يووييت مياني و پان يووييت تفاوت معناداري را نشان مي دادند. تغييرات سيلندر در هيچ يک از گروه هاي آناتوميکي يووييت معنادار نبود. شيفت تغييرات کروي و معادل کروي در گروه هاي يووييت غيرگرانولوماتوزي قدامي و پان يووييت به ميزان 0.25ديوپتر به سمت ميوپي و شيفت تغييرات کروي در گروه هاي يووييت مياني به ميزان 0.25ديوپتر به سمت هايپروپي بود. با استفاده از آزمون رگرسيون اثر هم زمان نوع آناتوميکي يووييت، سن افراد، جنسيت، فعاليت يووييت در مرحله حاد و يا راجعه، شدت التهاب (تعداد سلول هاي التهابي) بر تغييرات پارامترهاي رفرکشن (کروي، سيلندر و معادل کروي) مورد بررسي قرار گرفت. اين ارزيابي نشان داد که فعاليت يووييت در مرحله حاد و يا راجعه و سن افراد از لحاظ آماري اثر قابل توجهي بر تغييرات کروي دارند. در زمان حاد تغييرات کروي به ميزان 1.02 ديوپتر نسبت به زمان راجعه کم تر بود و با افزايش سن افراد اين تغييرات بيش تر ديده مي شد. هم چنين اثر فعاليت يووييت در مرحله حاد و يا راجعه و نوع آناتوميکي يووييت بر تغييرات معادل کروي تفاوت آماري معنادار را نشان مي داد. تغييرات معادل کروي در مرحله حاد به ميزان 0.88 ديوپتر کم تر از مرحله راجعه بود و اين تغييرات در سه گروه قدامي، مياني و خلفي نسبت به نوع پان يووييت بيش تر مشاهده مي شد. هيچ يک از اين متغيرها اثر موثري بر تغييرات سيلندر نداشتند.
نتيجه گيري: فعال شدن يووييت مي تواند باعث تغيير در عيب انکساري چشم درگير شود که بسته به محل آناتوميکي اين درگيري شيفت اين تغييرات متفاوت است. اين شيفت در گروه يووييت قدامي به سمت ميوپي و در گروه يووييت مياني به سمت هايپروپي مي باشد
.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 33 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی