برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  5 , شماره  18 ; از صفحه 21 تا صفحه 33 .
 
عنوان مقاله: 

اثر تاريخ کاشت ميني تيوبر بر عملکرد و اجزاي عملکرد سيب زميني در منطقه اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
 
چکیده: 

به منظور تعيين مناسب ترين تاريخ کاشت براي توليد حداکثر عملکرد غده بذري ارقام سيب زميني، اين آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با چهار رقم سيب زميني (آگريا، مارفونا، کايزر و ساوالان) و چهار تاريخ کاشت (20 فروردين، 10 ارديبهشت، 30 ارديبهشت و 20 خرداد) در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي اردبيل در سال 1388 انجام شد. در طي دوره رشد صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش اندازه گيري شدند. نتايج تجزيه واريانس صفات نشان داد كه بين تاريخ کاشت و ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملكرد غده كل و عملکرد قابل فروش و بين اثر متقابل ارقام و تاريخ کاشت از لحاظ صفات ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي در بوته و تعداد غده در بوته اختلاف معني داري وجود داشت. بيشترين عملكرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلي در بوته مربوط به تاريخ كاشت دوم (10 ارديبهشت) و كمترين مربوط به تاريخ كاشت دير (20 خرداد) بود. اختلاف عملکرد غده کل و عملکرد قابل فروش در تاريخ كاشت دوم (10 ارديبهشت) نسبت به تاريخ کاشت دير (20 خرداد) 13.35 تن در هکتار بود. رقم ساوالان داراي بيشترين ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد و وزن غده در بوته، عملكرد غده كل و قابل فروش را بود. ضرايب همبستگي صفات نشان داد که عملكرد غده كل با ارتفاع بوته، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد و وزن در بوته و عملکرد غده قابل فروش رابطه مثبت و معني دار داشت. با توجه به نتايج به دست آمده تاريخ کاشت 10 ارديبهشت در رقم ساوالان براي توليد حداکثر عملکرد غده مناسب مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 190 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی