برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1382 , دوره  21 , شماره  4 ; از صفحه 266 تا صفحه 271 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رضايتمندي مراجعين به مراكز بهداشتي درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

رضايتمندي به عنوان شاخصي جهت بررسي كيفيت خدمات ارائه شده طي چند دهه اخير جايگاه ويژه اي يافته است. مطالعه حاضر يك مطالعه توصيفي مقطعي با هدف بررسي رضايتمندي مراجعين به مراكز بهداشتي درماني است. براي رسيدن به هدف مطالعه 260 نفر از مراجعين به مراكز درماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران در سال 1379 به روش نمونه گيري چند مرحله اي انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از پرسشهاي زمينه اي (سن و جنس، محل مركز بهداشتي درماني، سطح سواد، شغل و دفعات مراجعه) و در بخش دوم پرسشهاي مربوط به ابعاد مختلف رضايتمندي از واحدهاي خدماتي موجود در مراكز گنجانده شد. يافته هاي پژوهش توسط برنامه آماري SPSS تجزيه و تحليل گرديد. ابتدا درصد پاسخ پرسشها مربوط به هر يك از اهداف ويژه در گستره بسيار موافق (با امتياز 5) تا بسيار مخالف (با امتياز 1) تعيين و سپس ميانگين امتياز هر يك از پاسخها و ميانگين كلي رضايت براي هر يك از اهداف ويژه محاسبه شد. در بخش تحليلي، آزمون مورد استفاده آزمون كاي دو بود.
نتايج نشان ميدهد رضايت مراجعين از خدمات پزشك 84%، دسترسي به خدمات 38.5%، خدمات كادر پيراپزشكي 74.2%، كادر داروخانه 81.5%، واحد بهداشت خانواده 96.1% محيط ارائه خدمات 77.9% و هزينه ارائه خدمات 40% ميباشد. همچنين ارتباط معني داري بين سطح سواد و رضايت از كادر پيراپزشكي (P=0.01) و رضايت از كادر داروخانه (P=0.002)، رضايت از محيط و دفعات مراجعه (P=0.01)، رضايت از هزينه ارائه خدمات و رضايت از پزشك، كادر پيراپزشكي و داروخانه (P=0.0001) و رضايت از هزينه و دفعات مراجعه (P=0.01) مشاهده شد.
نتايج مطالعه بطور كلي نشان دهنده متغير بودن گستره رضايت از 38.5تا 96.1% ميباشد. بيشترين درصد رضايت مربوط به واحد بهداشت خانواده و كمترين درصد مربوط به دسترسي به خدمات بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باریکانی، آ.، و کفاشی، ا. (1382). بررسی رضایتمندی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران, 21(4), 266-271. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1859Vancouver : کپی

باریکانی آمنه، کفاشی احمد. بررسی رضایتمندی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. 1382 [cited 2021June24];21(4):266-271. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1859IEEE : کپی

باریکانی، آ.، کفاشی، ا.، 1382. بررسی رضایتمندی مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران, [online] 21(4), pp.266-271. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1859. 

 
بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی