نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  2 , شماره  3 ; از صفحه 209 تا صفحه 229 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي فرهنگ شهروندي ساکنان بافت حاشيه اي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 
هدف از اين پژوهش بررسي فرهنگ شهروندي ساکنان بافت حاشيه اي شهر اصفهان است. روش تحقيق در اين پژوهش کمي و از نوع پيمايشي بوده و از ابزار پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماري پژوهش شامل ساکنان بافت حاشيه شهر اصفهان بوده و نمونه آماري اين تحقيق 400 نفرند که به روش نمونه گيري سهميه اي انتخاب شده اند. چارچوب مفهومي اين پژوهش را نظريه هاي اجتماعي شهروندي و حاشيه نشيني شکل داده است. همچنين در اين پژوهش ارتباط متغيرهاي مستقل مشارکت اجتماعي، آموزش، مسووليت پذيري، هويت اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي (جنس، وضعيت تاهل، شغل، تحصيلات، مدت اقامت، علت مهاجرت) با متغير وابسته فرهنگ شهروندي ساکنان حاشيه مورد آزمون قرار گرفتند که نتايج به دست آمده از آزمون متغيرهاي زمينه اي به غير از (جنس، وضعيت تاهل، مدت اقامت، تحصيلات) نشان مي دهدکه بين متغير علت مهاجرت و نوع شغل با فرهنگ شهروندي ساکنان بافت حاشيه رابطه وجود دارد. همچنين نتايج به دست آمده از آزمون متغيرهاي مستقل با متغير وابسته با توجه به مقادير P جدول و نسبت هاي بحراني نشان از معنادار بودن ارتباط متغيرهاي مستقل با متغير وابسته پژوهش بود. نتايج به دست آمده از مدل سازي معادله ساختاري پژوهش نشان مي دهد که متغير مشارکت اجتماعي با ضريب تاثير 99 درصد بيشترين تاثير را بر فرهنگ شهروندي افراد بافت حاشيه اصفهان داراست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هاشمیان فر، س.، و عجمی، ش. (1391). بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه ای شهر اصفهان. مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), 2(3), 209-229. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183103Vancouver : کپی

هاشمیان فر سیدعلی، عجمی شهرزاد. بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه ای شهر اصفهان. مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری). 1391 [cited 2022August12];2(3):209-229. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183103IEEE : کپی

هاشمیان فر، س.، عجمی، ش.، 1391. بررسی فرهنگ شهروندی ساکنان بافت حاشیه ای شهر اصفهان. مطالعات جامعه شناختی شهری (مطالعات شهری), [online] 2(3), pp.209-229. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=183103. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی