برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقادير طبيعي بيرون زدگي چشم در كودكان، نوجوانان و بزرگسالان ساكن در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان ستارخان، خیابان نیایش، بیمارستان حضرت رسول (ص)، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 

هدف: تعيين مقادير طبيعي بيرون زدگي مطلق و نسبي چشم در ميان كودكان، نوجوانان و بزرگسالان ساكن شهر تهران.
روش پژوهش: در يك مطالعه اپيدميولوژيك مبتني بر جمعيت، با استفاده از اگزوفتالمومترHertel ، مقدار بيرون زدگي چشم 1100 فرد ساكن شهر تهران در گروه سني 6 تا 70 سال كه با روش نمونه گيري طبقه بندي شده تصادفي (stratified random sampling) انتخاب شده بودند، اندازه گيري شد. افراد با سابقه قبلي ضربه و يا بيماريهاي چشم، انحرافات چشم، بيماريهاي التهابي اربيت، بيماريهاي غدد داخلي، نزديك بيني شديد (شديد تر از 5- ديوپتر)، بوفتالموس و بدشكلي هاي جمجمه و صورت از مطالعه خارج شدند. مقادير طبيعي بيرون زدگي چشم در گروههاي سني كودكان (12-6 سال)، نوجوانان (9-13 سال) و بزرگسالان (70-20 سال) تعيين و مقادير واقعي آن با احتمال 95 درصد در جامعه برآورده شد. همچنين ميزان همبستگي و نقش عوامل سن و سمت چشم با مقادير طبيعي، تعيين گرديد و مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: از 1100 فرد مورد بررسي، 1063 نفر واجد شرايط بودند كه ميانگين سن آنها 10.9±20.3 سال بود. ششصد و يك نفر از افراد واجد شرايط، (56.5 درصد) مذكر بودند. ميزان بيرون زدگي مطلق چشم راست و چپ، به ترتيب در كودكان 1.8±14.3 و 1.8±14.1 ميليمتر (ميانگين 100=base ميليمتر)؛ در نوجوانان 1.9±15.3 و 1.9±15.1ميليمتر (ميانگين 107.7=base ميليمتر) و در بزرگسالان 2.3±14.8 و 2.3±14.6 ميليمتر (ميانگين 108.7=base ميليمتر) به دست آمد. عدم تقارن بيش از 2 ميليمتر بين دو چشم، در هيچ موردي ديده نشد. سن و فاصله بين لبه هاي خارجي دو اربيت، تأثير قابل توجهي در ميزان بيرون زدگي چشم داشتند(P<0.0005) . ارتباط مثبتي بين مقدار بيرون زدگي چشم راست و چپ (r=0.97) وجود داشت و به طور مشخص در چشم راست بيشتر از چشم چپ بود(P<0.0005) . از نظر جنس، تفاوت خاصي در هيچ گروه سني مشاهده نشد.
نتيجه گيري: حداكثر طبيعي ميزان بيرون زدگي مطلق چشم براساس ميانگين +2 انحراف معيار، در ساكنان شهر تهران، در كودكان 17.8 ميليمتر؛ در نوجوانان، 19 ميليمتر و در بزرگسالان، 19.3 ميليمتر بود. به علاوه عدم تقارن بيش از 2 ميليمتر بين دو چشم، در تمام گروه هاي سني، علامت يك وضعيت پاتولوژيك در چشم محسوب مي گردد.

 
کلید واژه: 


 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 170
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی