برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  44 , شماره  4 ; از صفحه 147 تا صفحه 168 .
 
عنوان مقاله: 

نقش دفاتر فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه پايدار روستايي شهرستان مشکين شهر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت
 
چکیده: 

فناوري اطلاعات و ارتباطات، به عنوان يك ابزار توسعه پايدار روستاها در راستاي كاهش فقر، كاهش شكاف ديجيتالي و جلوگيري از مهاجرت بي رويه روستاييان به شهرها شناخته شده است. بنابراين ICT روستايي مقوله اي پيچيده بوده و توسعه آن، مستلزم تعامل همزمان ابعاد سه گانه فناوري، خدمات و آگاه سازي است تا بتواند به سوي توسعه پايدار روستايي به كار گرفته شود. پژوهش پيش رو با هدف بررسي نقش دفاتر ICT در توسعه پايدار روستايي شهرستان مشكين شهر انجام گرفته است. روش اين تحقيق توصيفي- تحليلي است و از منابع كتابخانه اي و جست وجوي اينترنتي، همراه با روش پيمايشي براي گردآوري اطلاعات استفاده شده و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نمونه مطالعاتي شامل 234 نفر از جمعيت 14 روستاي منتخب داراي دفاتر ICT است. يافته ها و نتايج رگرسيوني، نشانگر تأثير مثبت دفاتر ICT بر استفاده روستاييان از خدمات پايه دفاتر، بازاريابي، توليدات متناسب با نياز بازار، ايجاد زمينه هاي شغلي جديد، افزايش درآمد، ايجاد مشاغل مرتبط با ICT، اقتصاد روستايي و توانمندسازي است. نتايج حاصل از مطالعه نشان مي دهد كه روستاييان از خدمات اطلاع رساني و خدمات اختصاصي دفاتر نسبت به خدمات پايه، استفاده كمتري داشته اند. بنابراين تأثير دفاتر ICT بر جنبه هاي مختلف در سطح روستا به صورت همه جانبه انجام نگرفته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مولایی هشجین، ن.، و مرادی، م.، و محمدی، م. (1391). نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر. پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی), 44(4), 147-168. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179189Vancouver : کپی

مولایی هشجین نصراله، مرادی محمود، محمدی مهدی. نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر. پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی). 1391 [cited 2021May11];44(4):147-168. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179189IEEE : کپی

مولایی هشجین، ن.، مرادی، م.، محمدی، م.، 1391. نقش دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در توسعه پایدار روستایی شهرستان مشکین شهر. پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی), [online] 44(4), pp.147-168. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179189. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 238 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی