برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش رسانه ها در آموزش درس فوتبال رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

پژوهش حاضر، كاربرد رسانه ها را در آموزش درس عملي فوتبال، به منظور كاهش ساعات حضور دانشجويان در كلاسهاي عملي رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور، با حفظ كيفيت آموزشي مورد مطالعه قرار داده است. جامعه آماري تحقيق را 150 دانشجوي پسر رشته تربيت بدني نظام آموزش از راه دور ايران كه در سال 77 وارد دانشگاه شده بودند، تشكيل مي دهند كه پس از همسان سازي، براساس شاخص هاي قابل اندازه گيري سن، وزن، قد و امتياز آزمون عملي ورود به دوره كارشناسي، 60 نفر به طور تصادفي براي نمونه تحقيق انتخاب و به 2 گروه 30 نفره تجربي و شاهد تقسيم شدند. گروه تجربي درس فوتبال را در نيمسال اول تحصيلي 81-80 از طريق فيلم آموزشي، و گروه شاهد درس مذكور را به شيوه مرسوم و آموزش حضوري آموزش ديدند. در پايان دوره آموزشي هر دو گروه در شرايط يکسان و با مواد آزموني يكسان مورد ارزيابي قرار گرفتند. ابزار و وسايل اندازه گيري، شامل پرسشنامه اطلاعات فردي به منظور شناخت نسبي وضعيت فيزيكي و سوابق فعاليتهاي ورزشي آزمودنيها و نمرات پايان دوره آموزشي بود. اطلاعات مورد نياز به وسيله آمار توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شد. همچنين ميانگين نمرات گروه هاي تجربي و شاهد با استفاده از آزمون T استودنت و با نرم افزار SPSS V.10 مقايسه گرديد كه نتايج تحقيق نشان ميدهد، اختلاف بين ميانگين نمرات گروه تجربي X1=8.74 گروه شاهد با ميانگين X2=7.34 در حد (α=5%) از نظر آماري معني دار است. براين اساس ميتوان گفت درس فوتبال را ميتوان از طريق شيوه آموزش از راه دور و با كمك وسايل آموزشي و با كاهش ساعات حضوري و بدون افت كيفيت آموزشي، آموزش داد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 210
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی