برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
مهر و آبان 1391 , دوره  26 , شماره  4 ; از صفحه 886 تا صفحه 896 .
 
عنوان مقاله: 

واکاوي نگرش بهره برداران نسبت به سيستم هاي آبياري تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه رازی، کرمانشاه
 
چکیده: 
هدف از اين مطالعه واکاوي نگرش بهره برداران نسبت به سيستم هاي آبياري تحت فشار در استان کرمانشاه بود. در اين مطالعه از روش آميخته (کمي- کيفي) و از نوع توصيفي- همبستگي بهره گرفته شد. به منظور جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گرديد. حجم نمونه در اين تحقيق شامل 274 نفر از بهره برداران سيستم هاي آبياري تحت فشار در سال 1390 در استان کرمانشاه بود که حداقل 3 سال از اين سامانه استفاده مي کردند. به منظور تاييد روايي صوري، پرسشنامه در اختيار مسوولين دفتر بهبود روش هاي آبياري در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزي، صاحبنظران دانشگاهي، مسوولين مربوطه دربخش آب و خاک وبرخي از شرکت هاي مجري معتبر در سطح کشور قرار گرفت، پس از انجام اصلاحات لازم، روايي پرسشنامه تاييد شد.همچنين در جهت تعيين پايايي، ضريب آلفاي کرونباخ تمام گويه هاي پرسشنامه، با پيش آزمون تعداد 50 پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS معادل 75درصد به دست آمد، که از نظر آماري قابل قبول است. نتايج اين مطالعه نشان داد که حدود 80 درصد از بهره برداران نگرش مثبتي نسبت به اجراي سيستم تحت فشار دارند و متغيرهاي سطح تحصيلات بهره برداران، سابقه بهره برداري، هزينه راه اندازي سيستم، آموزش هاي تخصصي، تغيير در درآمد وسطح اراضي مجهز به سيستم به عنوان عوامل موثر بر نگرش اين کشاورزان نسبت به اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار، در مجموع 64 درصد واريانس نگرش بهره برداران نسبت به آبياري تحت فشار را تبيين نمودند. همچنين در بخش کيفي تحقيق، مسائلي مانند مراحل تشکيل پرونده، عدم تخصص وبرخورد نامناسب شرکت مجري، کيفيت پايين آموزش هاي تخصصي، نصب قطعات با کيفيت پايين، کمبود منابع آب و تامين نشدن و تخصيص نيافتن به موقع اعتبارات به عنوان مشکلات اصلي فراروي اجراي سيستم هاي آبياري تحت فشار شناخته شده اند. از آنجايي که نگرش مبناي رفتار است نتايج اين مطالعه مي تواند مسوولان بهبود روش هاي آبياري را در توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار ياري رساند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اعظمی، ا.، و زرافشانی، ک.، و دهقانی سانیج، ح.، و گرجی، ع. (1391). واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 26(4), 886-896. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173832Vancouver : کپی

اعظمی امیر، زرافشانی کیومرث، دهقانی سانیج حسین، گرجی علی. واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2022January22];26(4):886-896. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173832IEEE : کپی

اعظمی، ا.، زرافشانی، ک.، دهقانی سانیج، ح.، گرجی، ع.، 1391. واکاوی نگرش بهره برداران نسبت به سیستم های آبیاری تحت فشار و عوامل موثر بر آن در استان کرمانشاه. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(4), pp.886-896. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173832. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی