برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه درجات مختلف رفلاكس وزيكويورترال كودكان با غلظت بتادوميكروگلبولين ادراري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 
چکیده: 

سابقه و هدف: رفلاكس نفروپاتي يكي از علل مهم نارسايي پيشرفته كليه در كودكان در سراسر دنياست. رفلاكس وزيكويورترال (VUR) در حدود يك درصد كودكان را مبتلا كرده است ولي در كودكان مبتلا به عفونت ادراري (UTI) شيوع آن 34% و در برادر و خواهرهاي اين كودكان حدود 40% است. جهت بررسي امكان جايگزيني ارزيابي بتادوميكروگلبولين ادرار بجاي سيتوگرافي (در غربالگري رفلاكس) كه نياز به دوز قابل توجهي اشعه دارد، اين مطالعه انجام شد.
مواد و روشها: 83 نمونه ادراري كودكاني كه به عللي براي آنان سيستوگرافي درخواست شده بود از نظر نسبت بتادوميكروگلبولين به كراتينين (β2MG/Cr) مورد بررسي قرار گرفت كه از اين تعداد 47 نمونه مربوط به كودكان داراي رفلاكس و 36 نمونه مربوط به8 كودكان بدن رفلاكس بود. به طوري كلي 55 نفر دختر و 28 نفر پسر بودند. از تمامي اين بيماران در حين انجام VCUG نمونه ادراري گرفته شده و جهت اندازه گيري βMG و كراتينين به آزمايشگاه بيمارستان كودكان مفيد ارسال شد. رفلاكس براساس طبقه بندي سازمان جهاني بهداشت درجه بندي شد و بتادومكيروگلبولين برحسب ميكروگرم به ميلي گرم كراتينين محاسبه شد. اندازه گيري بتادوميكروگلوبولين ادرار توسط كيت 96 تستي β2MG با روش راديوايمنواسي و كراتينين همان نمونه ادرار با روش اسپكتروفوتومتري اندازه گيري شد.
يافته ها: متوسط نسبت β2MG/Cr به طور معني داري در گروه داراي رفلاكس (97/7±45/3) از گروه فاقد رفلاكس (24/0±23/0) بيشتر بود (P=0.01). متوسط نيست β2MG/Cr در گروه بيماران با رفلاكس درجه 4 و 5 (01/12±93/8) به طور معني داري بالاتر از اين نسبت به گروه بيماران با رفلاكس درجه 1 تا 3 (0.81±3.04) بود (P=0.02). حداكثر غلظت β2MG/Cr در گروه بيماران با رفلاكس درجه 4 و (معادل 33.3) و حداقل آن (صفر) در گروه بدون رفلاكس بود. اختلاف غلظت β2MG/Cr بين گروه بدون رفلاكس و رفلاكسهاي 1، 2 و 3 معني دار نبود (NS). حداكثر نسبت β2MG/Cr در بيماران بدون رفلاكس 0.85 بود.
نتيجه گيري و توصيه ها: حداكثر نسبت β2MG/Cr در بيماران بدون رفلاكس 0.85 بود. بنابراين مي توان از اين نسبت به عنوان معياري در غربالگري بيماران دچار رفلاكس استفاده نمود. تحقيق نشان داد كه فقط اختلاف رفلاكسهاي درجه 4 و 5 با ساير بيماران بدون رفلاكس و يا داراي رفلاكس با درجات پايينتر معني دار است. دو بيماري كه بالاترين غلظت β2MG/Cr را داشتند به سرعت به سمت نارسايي كليه سير نمودند. بنابراين با اين آزمايش ساده ادرار مي توان پيش آگهي بيماري را نيز مورد توجه قرار داد. در اين رابطه توصيه مي شود رابطه β2MG/Gr و اسكارهاي كليه نيز مورد بررسي قرار گيرد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 507
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی