5 SID.ir | تحليل فضايي نابرابري هاي منطقه اي ميان مناطق مرزي و مرکزي ايران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل فضايي نابرابري هاي منطقه اي ميان مناطق مرزي و مرکزي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 

نابرابري هاي منطقه اي ميان مناطق مرزي و مرکزي در اکثر کشورهاي جهان سوم امري اجتناب ناپذير مي باشد، که در اثر ساختارهاي متمرکز نظام برنامه ريزي در فرآيند تاريخي به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوي توسعه فضايي منطقه اي حاکم بر ايران به بررسي نابرابري هاي ميان مناطق مرزي و مرکزي، با روش توصيفي- تحليلي به صورت تطبيقي با استفاده از نرم افزار رايانه اي SPSS و روش وزن دهي آنتروپي شانون، مدل تاپسيس، آزمون T-test و تحليل خوشه اي K ميانگين انجام گرفته است. نتايج، بيانگر آن است که درجه توسعه يافتگي در مناطق مرزي 0.057 و مناطق مرکزي 0.169 مي باشد و نابرابري هاي منطقه اي ميان مناطق مرزي و مرکزي بسيار بالا بوده و اين نسبت معادل 1.6 مي باشد. در واقع مي توان گفت مناطق مرکزي در ايران حدود 3 برابر بيشتر از مناطق مرزي توسعه يافته تر است. همچنين ميزان نابرابري هاي درون منطقه اي مناطق مرزي 1.08 و مناطق مرکزي 1.43 مي باشد؛ که اين ارقام بيانگر نابرابري و عدم تجانس و واگرايي بين استان هاي کشور است. البته با حذف تهران (با احتساب استان البرز) نابرابري هاي درون منطقه اي مناطق مرکزي حدود 2.5 برابر کاهش مي يابد و به عدد 0.63 مي رسد و تجانس و همگرايي نسبي بر مناطق مرکزي حاکم مي شود. همچنين تفاوت ميان مناطق مرزي و مرکزي ايران با استفاده از آزمون T نشان مي دهد که مقدار T به دست آمده برابر با 1.793 با سطح معناداري 0.084 است که با سطح اطمينان 90 درصد، تفاوت آشکار نسبت توسعه يافتگي مناطق مرزي و مرکزي ايران را تاييد مي نمايد. همچنين نتايج تحقيق نشان دهنده آن است که نه تنها ميان توسعه مناطق مرزي و مرکزي تفاوت و نابرابري وجود دارد، بلکه ميان درون مناطق چه در مناطق مرزي و چه در مناطق مرکزي نيز تفاوت هاي فاحش و چشمگيري وجود دارد. در واقع توسعه يافتگي مناطق مرکزي و توسعه نيافتگي مناطق مرزي بيانگر الگوي توسعه منطقه اي مرکز - پيرامون در ساختار فضايي کشوراست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 257
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی