3 SID.ir | تاثير حرارت بر مواد موثره سير
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير حرارت بر مواد موثره سير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: سير يک منبع تغذيه اي و دارويي مهم، از فيتوکميکال هاي آنتي اکسيدانت است که ممکن است در اثر پروسه هاي آماده سازي دست خوش تغيير شود. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير حرارت بر ميزان آليسين، ترکيبات فنولي، فلاونوئيدي، فلاونولي و ظرفيت آنتي اکسيدان سير بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد انجام شد، از بوته هاي سير تازه، مايکروويو شده و جوشانده شده عصاره اتانولي تهيه و فعاليت آنتي اکسيداني آنها در سيستم مدل لينولئيک و بتا کاروتن لينولئات ارزيابي شد. ميزان ترکيب هاي فنولي، به روش رنگ سنجي فولين- سيوکالتيو و بر حسب اسيد گاليک، ميزان ترکيبات فلاونوئيدي و فلاونولي به روش رنگ سنجي کلريد آلومينيوم و روش روتين و ميزان آليسين، به روش اسپکتروفتومتري، اندازه گيري و با يکديگر مقايسه شدند. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS و آزمون آماري تي دو طرفه تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: سير تازه، بيشترين و سير تازه جوشانده شده، کمترين کارايي را در پيشگيري از اکسايش از خود نشان دادند (
p<0.05)، اما بين عصاره سير تازه و سير تازه مايکروويو شده تفاوت معني داري، ديده نشد (p>0.05). ميزان ترکيبات فنولي و فلاونوئيدي در سير تازه بيشترين و سپس در سير تازه مايکروويو شده و در نهايت سير تازه جوشانده شده، کمترين مقدار بود (p<0.05). ميزان آليسين به ترتيب در عصاره سير تازه بيشترين مقدار، سپس در عصاره سير تازه مايکروويو شده و در نهايت در سير تازه جوشانده شده کمترين مقدار بود (p<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج فوق توصيه ميشود سير به شکل تازه مصرف گردد و يا بعد از پخت غذا به آن اضافه شود تا ترکيبات فنولي، فلاونوئيدي و آنتي اکسيداني آن حفظ گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 401
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی