نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش بر اساس الگوي جيمز براون بر آگاهي از بهداشت باروري و جنسي در زنان شركت كننده در كلاس ‌هاي مشاوره ازدواج همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان
 
چکیده: 
مقدمه و هدف: بيش از نيمي از مشكلات جنسي كه به علت آگاهي ناكافي ايجاد مي ‌گردد، منجر به روابط ناسالم زناشوئي مي ‌شود. نظر به نقش آموزش بهداشت باروري و جنسي در پيشگيري از مشکلات جنسي و ارتقا سلامت، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش بر اساس الگوي جميز براون بر ميزان آگاهي از بهداشت باروري و جنسي در زنان مراجعه كننده به كلاس‌ هاي آموزش ازدواج انجام شد.روش كار: اين مطالعه مداخله ‌اي - نيمه ‌تجربي بر روي 330 نفر از زنان همدان در دو گروه مورد و شاهد که به صورت تصادفي نمونه ‌گيري شدند، در سال 1386 انجام شد. در گروه مورد آموزش‌ به روش الگوي جميز براون و در گروه شاهد به روش كلاس‌ مشاوره ازدواج رايج در درمانگاه انجام گرفت. داده ‌ها با برنامه SPSS-11، آزمون‌ مجذور كاي و آزمون مقايسه قبل و بعد (paired t-test) با سطح معني ‌داري P<0.05 تجزيه و تحليل شدند.نتايج: ميانگين نمرات آگاهي گروه مورد پيرامون بهداشت جنسي، آناتومي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي، جنبه ‌هاي مختلف بهداشت جنسي و آگاهي از ايدز،STDS  و تنظيم خانواده پس از آموزش با الگوي جميز براون (85.9، 84.0، 78.6 و 81.7) نسبت به مرحله قبل از آموزش (43، 49.3، 45.8 و 44) افزايش يافت (P=0.00). ميانگين نمرات آگاهي گروه شاهد قبل و بعد از آموزش در کلاس مشاوره ازدواج رايج، تفاوت آماري معني ‌دار نداشت (P=0.62).نتيجه نهايي: با توجه به يافته ‌ها، آگاهي زنان همدان مطلوب نبود. برنامه آموزشي جميز براون باعث افزايش اطلاعات آنها در مورد بهداشت جنسي شد. لذا آموزش بهداشت باروري و جنسي از طريق الگوي آموزشي جميز براون براي زنان همدان و با تعميم به ساير زنان ايران پيشنهاد مي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خداکرمی، ب.، و علی قلی، س. (1390). تاثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر آگاهی از بهداشت باروری و جنسی در زنان شرکت کننده در کلاس ‌های مشاوره ازدواج همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 19(1 (مسلسل 35)), 52-58. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152095Vancouver : کپی

خداکرمی بتول، علی قلی سمیه. تاثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر آگاهی از بهداشت باروری و جنسی در زنان شرکت کننده در کلاس ‌های مشاوره ازدواج همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1390 [cited 2022May28];19(1 (مسلسل 35)):52-58. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152095IEEE : کپی

خداکرمی، ب.، علی قلی، س.، 1390. تاثیر آموزش بر اساس الگوی جیمز براون بر آگاهی از بهداشت باروری و جنسی در زنان شرکت کننده در کلاس ‌های مشاوره ازدواج همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 19(1 (مسلسل 35)), pp.52-58. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=152095. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 295 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی