برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط درشت مغذي هاي دريافتي با نمايه توده بدني: مطالعه قند و ليپيد تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، مرکز تحقیقات غدد درون ریز و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

مقدمه: مطالعات انساني كه در جستجوي ارتباط بين تركيب رژيم غذايي و چاقي اند هنوز به نتايج قطعي دست نيافته اند. هدف اين بررسي تعيين ارتباط تركيب رژيم غذايي با نمايه توده بدني (BMI) در گروهي از ساكنان تهران است.
مواد و روشها: در اين بررسي 1290 فرد (565 مرد و 725 زن) 69-10 ساله از بين افراد شركت كننده در مطالعه قند و ليپيد تهران به طور تصادفي جهت ارزيابي دريافت هاي غذايي انتخاب شدند. شاخص هاي تن سنجي طبق راهكارهاي استاندارد اندازه گيري و ثبت شد و
BMI محاسبه گرديد. ارزيابي دريافت هاي غذايي با استفاده از يادامد 24 ساعته خوراك براي دو روز غيرمتوالي توسط پرسشگران مجرب صورت گرفت. كم گزارش دهي و بيش گزارش دهي انرژي دريافتي به ترتيب به صورت نسبت انرژي دريافتي به ميزان متابوليسم پايه كمتر از 1.35 و بيشتر يا مساوي 2.4 تعريف شد. آناليز داده ها به تفكيك جنس يك بار براي كل افراد و يك بار پس از حذف افراد كم گزارش ده و بيش گزارش ده صورت گرفت.
يافته ها: ميانگين سني مردان
31.1±16.6 و زنان 27.9±14.8 سال بود. با افزايش سن، نمايه توده بدني نيز روند افزايشي داشت. حذف افراد كم گزارش ده و بيش گزارش ده در مردان تغيير چنداني در ميانه BMI ايجاد نكرد اما در زنان با كاهش در ميانه BMI همراه بود. با افزايش سن و BMI، افزايش معني داري در ميزان گزارش دهي نادرست انرژي دريافتي مشاهده شد. پس از تعديل اثر عوامل مخدوش كننده ارتباط مثبتي بين چربي دريافتي با نمايه توده بدني هم در مردان و هم در زنان مشاهده شد (به ترتيب P<0.01، b=0.61 و P<0.01، (b =0.75. اين ارتباط حتي پس از حذف افراد با گزارش دهي نادرست انرژي دريافتي نيز وجود داشت (به ترتيب P<0.01، b=0.66 و P<0.01، (b=0.78. پروتيين و كربوهيدرات دريافتي نه در كل افراد و نه پس از حذف افراد با گزارش دهي نادرست انرژي دريافتي ارتباطي با نمايه توده بدني نداشتند.
نتيجه گيري: يافته ها حاكي از ارتباط مثبت چربي دريافتي با نمايه توده بدني است. هيچگونه ارتباطي بين كربوهيدرات و پروتيين دريافتي با نمايه توده بدني در اين مطالعه مشاهده نشد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمیران، پ.، و اسماعیل زاده، ا.، و آزادبخت، ل.، و محمدی، ف.، و عزیزی، ف. (1382). ارتباط درشت مغذی های دریافتی با نمایه توده بدنی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, 5(3 (مسلسل 19)), 195-202. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1516Vancouver : کپی

میرمیران پروین، اسماعیل زاده احمد، آزادبخت لیلا، محمدی فاطمه، عزیزی فریدون. ارتباط درشت مغذی های دریافتی با نمایه توده بدنی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. 1382 [cited 2021May12];5(3 (مسلسل 19)):195-202. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1516IEEE : کپی

میرمیران، پ.، اسماعیل زاده، ا.، آزادبخت، ل.، محمدی، ف.، عزیزی، ف.، 1382. ارتباط درشت مغذی های دریافتی با نمایه توده بدنی: مطالعه قند و لیپید تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران, [online] 5(3 (مسلسل 19)), pp.195-202. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1516. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 145 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی