نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه‌ فرايند مجموعه‌ گستري کتابخانه‌ هاي دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، به منظور ارايه‌ الگوي مناسب مجموعه‌ گستري در کتابخانه‌ هاي مذکور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات خوزستان، خوزستان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: مجموعه‌ گستري به عنوان فرايندي که نقاط قوت و ضعف مجموعه‌ يک کتابخانه را بر حسب نيازهاي اطلاعاتي کاربران شناسايي مي ‌کند، در مديريت سيستم ‌هاي اطلاعاتي نقش اساسي ايفا مي ‌کند. پژوهش حاضر، ضمن مقايسه‌ روند اجراي فعاليت ‌هاي مرتبط با حوزه‌ مجموعه‌ گستري در کتابخانه ‌هاي دو دانشگاه اصفهان و علوم پزشکي اصفهان و شناسايي مشکلات اجرايي مديران اين کتابخانه ‌ها در زمينه‌ مجموعه‌ گستري، به ارايه‌ پيشنهادهايي در جهت بهينه ‌سازي روند اجراي فرايند مجموعه ‌گستري اين کتابخانه ‌ها پرداخته است.روش بررسي: پژوهش حاضر از نوع توصيفي بوده و به صورت پيمايشي در سال 1388 صورت پذيرفته است. جامعه‌ آماري پژوهش شامل 2 کتابخانه‌ مرکزي، 15 کتابخانه‌ دانشکده ‌اي، 12 کتابخانه‌ متعلق به گروه ‌هاي آموزشي، 10 کتابخانه‌ مراکز آموزشي درماني و 1 کتابخانه‌ وابسته به مراکز علمي تحقيقاتي مي‌ شد؛ که زير نظر اين دو دانشگاه به فعاليت مي ‌پرداختند. اطلاعات مورد نياز با استفاده از توزيع پرسشنامه در ميان کليه‌ مديران کتابخانه ‌هاي مذکور (40 کتابخانه) و مصاحبه‌ با مسوولان کتابخانه‌ هاي مرکزي دو دانشگاه گردآوري شد. به منظور سنجش روايي پرسشنامه‌ مذکور، از روش روايي صوري و محتوايي استفاده گرديد و پايايي آن با استفاده از ضريب Cronbach’s alpha (86 درصد) محاسبه شد و تحليل داده‌ ها نيز با کمک روش ‌هاي آماري توصيفي و استنباطي(Chi square test)  و نرم ‌افزارهاي آماري SPSS15 و Excel صورت پذيرفت.يافته ‌ها: در بيش از 70 درصد از کتابخانه‌ هاي دو دانشگاه، تنها کمتر از 25 درصد منابع مورد نياز، از طريق روش ‌هاي ديگري جز خريد منابع تامين مي ‌شد. تنها 17.5 درصد از کتابخانه ‌هاي مذکور داراي خط ‌مشي ‌هاي مکتوب مجموعه ‌گستري بودند و مشکلات آنها در حوزه‌ مجموعه‌ گستري، در دو مقوله‌ تدوين و به کارگيري خط ‌مشي ‌‌هاي مکتوب بود.نتيجه‌ گيري: با توجه به مشکلات کتابخانه ‌هاي جامعه پژوهش در تدوين خط‌ مشي ‌هاي مجموعه ‌گستري، به منظور بهينه ‌سازي اين فرايند، در اين پژوهش الگويي جهت تدوين خط ‌مشي مکتوب مجموعه‌ گستري در کتابخانه‌ هاي مذکور ارايه مي‌ گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

معرف زاده، ع.، و مهدی فر، ا. (1390). مقایسه‌ فرایند مجموعه‌ گستری کتابخانه‌ های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, به منظور ارایه‌ الگوی مناسب مجموعه‌ گستری در کتابخانه‌ های مذکور. مدیریت اطلاعات سلامت, 8(4 (پیاپی 20)), 512-523. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151324Vancouver : کپی

معرف زاده عبدالحمید، مهدی فر امین. مقایسه‌ فرایند مجموعه‌ گستری کتابخانه‌ های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, به منظور ارایه‌ الگوی مناسب مجموعه‌ گستری در کتابخانه‌ های مذکور. مدیریت اطلاعات سلامت. 1390 [cited 2022May22];8(4 (پیاپی 20)):512-523. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151324IEEE : کپی

معرف زاده، ع.، مهدی فر، ا.، 1390. مقایسه‌ فرایند مجموعه‌ گستری کتابخانه‌ های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان, به منظور ارایه‌ الگوی مناسب مجموعه‌ گستری در کتابخانه‌ های مذکور. مدیریت اطلاعات سلامت, [online] 8(4 (پیاپی 20)), pp.512-523. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=151324. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 214 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی