برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تعيين روايي و اعتبار آزمون آگاهي واج شناختي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

نتايج تحقيقات بي شمار به رابطه بين آگاهي واج شناختي و خواندن اشاره مي کنند. با توجه به اهميت موضوع آگاهي واج شناختي هنوز آزموني استاندارد شده که بتواند اين مهارت را بسنجد در زبان فارسي وجود ندارد. با توجه به اين که قبل از هنجاريابي يک آزمون نياز به تعيين روايي و اعتبار آن است، در اين پژوهش هدف اصلي تعيين "روايي و اعتبار آزمون آگاهي واج شناختي" سليماني (1379) مي باشد. آزمون مورد نظر بر روي 203 کودک (101 دختر و 102 پسر) در گروه هاي سني 4 تا 7 سال و يازده ماه اجرا شد. اين کودکان از سه حوزه شمال، مرکز و جنوب تهران به طور تصادفي انتخاب گرديدند. روش انتخاب آنها به صورت روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي از ميان مراکز پيش دبستاني و دبستاني بود. اين کودکان از نظر هوشي، رفتاري، شنوايي و زباني بررسي گرديدند و در صورت نبودن مشکل در جنبه هاي فوق، از آنها "آزمون آگاهي واج شناختي" گرفته شد. براي بررسي اعتبار آزمون آگاهي واج شناختي از آزمون آماري ضريب آلفاي کرونباخ استفاده گرديد که نتايج، حاکي از اعتبار بالاي آزمون است. در روايي ملاک ضريب همبستگي آزمون آگاهي واج شناختي با خرده آزمون هاي تمايز گذاري و تحليل واجي آزمون رشد زبان محاسبه شد که در سطح 0.001>pمعني دار بود و همچنين از طريق تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي مشخص گرديد که اين آزمون توانايي تمايز گذاري بين گروه هاي سني مختلف را دارد. در توانايي تمايز کودکان نارساخوان از کودکان طبيعي به کمک اين آزمون، از طريق آزمون آماري تي، مقايسه دو ميانگين مستقل نشان مي دهد که کودکان نارساخوان از کودکان بهنجار در آزمون آگاهي واج شناختي ضعيف تر هستند. بر اساس نتايج تحليل عاملي هم مي توان اظهار نمود که آگاهي واجي، مهارت اصلي آزمون آگاهي واج شناختي و بعد به ترتيب آگاهي درون هجايي و آگاهي هجايي مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 453
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی