برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1382 , دوره  27 , شماره  2 ; از صفحه 119 تا صفحه 127 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين تنوع مواد غذايي مصرفي و ارتباط آن با كفايت دريافت مواد مغذي در نوجوانان منطقه اي از تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
سابقه و هدف: اين مطالعه به منظور تعيين تنوع مواد غذايي مصرفي و ارتباط آن با كفايت دريافت مواد مغذي در نوجوانان 18-10 ساله جامعه شهري منطقه 13 تهران انجام شد.
مواد و روشها: ارزيابي دريافتهاي غذايي در 1476 نفر از افراد مورد بررسي در
مطالعه قند و ليپيد تهران با استفاده از يادآمد 24 ساعته خوراك براي دو روز توسط پرسشگران مجرب صورت گرفت. در اين بررسي پس از حذف موارد كم و بيش گزارش دهي، 304 نوجوان در قالب بخشي از مطالعه مقطعي هرم راهنماي غذايي در سال 78، مورد ارزيابي تنوع غذايي قرار گرفتند. جهت تعيين امتياز تنوع غذايي از 5 گروه اصلي مطابق تعاريف هرم راهنماي غذاي روزانه استفاده شد كه اين 5 گروه به 23 زير گروه تقسيم شده اند. هريك از پنج گروه حداكثر 2 امتياز از كل 10 امتياز تنوع غذايي را دارا بود. براي اينكه هر فرد مصرف كننده هريك از زير گروه هاي غذايي محسوب شود، مي بايد حداقل نصف سروينگ از ماده غذايي را در عرض 2 روز يادآمد مصرف كرده باشد. نسبت كفايت برخي مواد مغذي و ميانگين آنها با استفاده از مقادير توصيه شده استانداردها و در نظر گرفتن سن و جنس محاسبه شد. وزن با استفاده از ترازوي فنري و قد مطابق پروتكل هاي استاندارد اندازه گيري BMI محاسبه شد. جهت مقايسه ميانگين ها از Students' t test استفاده شد. ضرايب همبستگي جهت مقايسه امتيازدهي تنوع غذايي (DDS) با نسبت كفايت مواد غذايي (NAR) و ميانگين نسبت كفايت مواد مغذي (MAR) بكار رفت. با توجه به نرمال بودن و يا نرمال نبودن توزيع داده ها از همبستگي Pearson و Spearman استفاده شد.
يافته ها: امتياز كل تنوع غذايي 1.08±6.26 بود. بيشترين امتياز را ميوه ها (1.46±0.61) و كمترين امتياز را غلات (0.27±0.95) داشتند. همبستگي مثبت و معني داري ميان DDS و MAR مشاهده شد (P<0.001 ,r= 0.042) و50% افراد امتياز كل تنوع غذايي برابر 6 يا بيشتر از آن داشتند BMI .در افرادي كه امتياز كل تنوع غذايي آنها بيشتر يا مساوي 6 بود، نسبت به سايرين بالاتر بود (4.07±19.81 در مقابل 3.30±18.95 كيلوگرم بر متر مربع و (P<0.01، همبستگي مثبت و معني داري ميان DDS و غالب نسبت كفايت مواد مغذي دريافتي مشاهده شد.
نتيجه گيري و توصيه ها: اندازه گيري امتياز تنوع غذايي روش مناسبي جهت اندازه گيري كفايت دريافت مواد مغذي است و با ايجاد تنوع غذايي بيشتر با توجه به هرم راهنمايي غذايي مي توان به كفايت تغذيه اي بالاتر و دريافت كافي مواد مغذي و مواد مغذي ضروري براي سلامت دست يافت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

میرمیران، پ.، و آزادبخت، ل.، و حسینی، ف.، و عزیزی، ف. (1382). تعیین تنوع مواد غذایی مصرفی و ارتباط آن با کفایت دریافت مواد مغذی در نوجوانان منطقه ای از تهران. پژوهش در پزشکی, 27(2), 119-127. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1464



Vancouver : کپی

میرمیران پروین، آزادبخت لیلا، حسینی فیروزه، عزیزی فریدون. تعیین تنوع مواد غذایی مصرفی و ارتباط آن با کفایت دریافت مواد مغذی در نوجوانان منطقه ای از تهران. پژوهش در پزشکی. 1382 [cited 2021June17];27(2):119-127. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1464



IEEE : کپی

میرمیران، پ.، آزادبخت، ل.، حسینی، ف.، عزیزی، ف.، 1382. تعیین تنوع مواد غذایی مصرفی و ارتباط آن با کفایت دریافت مواد مغذی در نوجوانان منطقه ای از تهران. پژوهش در پزشکی, [online] 27(2), pp.119-127. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1464.



 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی