نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  11 , شماره  40 ; از صفحه 29 تا صفحه 62 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه عوامل اقتصادي، فرهنگي و آموزشي با توانمندسازي زنان سرپرست خانوار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
طرح مساله: زنان سرپرست خانوار بخش مهمي از شهروندان كشور را تشكيل مي دهند. در راستاي توانمندسازي شهروندان براي نيل به جامعه مطلوب توجه به اين قشر نيز حائز اهميت است. در اين مقاله سعي شده است عوامل اثرگذار بر توانمند شدن زنان سرپرست خانوار شناسايي شده و راهنماي مسوولان در بهبود كيفيت زندگي و شهروندي آن ها باشد. در پژوهش حاضر آموزش، مهارت آموزي، طرح هاي خوداشتغالي، سهام عدالت، وام و كمك هاي غيرنقدي متغير مستقل و توانمندسازي متغير وابسته هستند.روش: روش انجام تحقيق به صورت پيمايشي بوده و نمونه آماري شامل زنان سرپرست خانوار است كه با شهرداري تهران، كميته امداد و سازمان بهزيستي در شهرهاي كرج و تهران در تعامل بوده اند و 240 پرسش نامه توسط آنان تكميل شده است. به منظور تعيين روايي ابزار اندازه گيري از روايي سازه و تحليل عاملي استفاده شد. در سنجش پايايي الفاي كرونباخ توانمندسازي زنان 0.92 و عوامل موثر 0.89 محاسبه شد و از همبستگي اسپيرمن و مدل معادلات ساختاري به منظور تحليل آماري استفاده است.يافته ها: تحليل ها نشان داد كه بين متغيرهاي مستقل و توانمندسازي و نيز بين خود متغيرهاي مستقل همبستگي وجود دارد. به اين مفهوم كه تقويت يكي بر تقويت ديگر عوامل تاثير دارد. مدل علي نشان داد كه فرضيه هاي 1 و 3 پذيرفته شدند. يافته ها نشان دهنده آن است كه آموزش و طرح هاي خوداشتغالي موجب بروز احساس توانمندي در زنان سرپرست خانوار مي شود.نتايج: زنان سرپرست خانوار به دليل داشتن نقش هاي متعدد فرصت آموزش ندارند و معمولا در مقايسه با ديگر زنان از تحصيلات كمتري برخوردارند از اين رو آموزش تاثير مثبتي بر خانواده آنها دارد. همچنين اغلب، بزرگ ترين مشكل زنان سرپرست خانوار مشكل اقتصادي است از اين رو هر اقدامي براي كاهش اين مشكل مفيد خواهد بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی پور، آ.، و رحیمیان، ا. (1390). رابطه عوامل اقتصادی, فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. رفاه اجتماعی, 11(40), 29-62. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146247Vancouver : کپی

قلی پور آرین، رحیمیان اشرف. رابطه عوامل اقتصادی, فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. رفاه اجتماعی. 1390 [cited 2022August09];11(40):29-62. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146247IEEE : کپی

قلی پور، آ.، رحیمیان، ا.، 1390. رابطه عوامل اقتصادی, فرهنگی و آموزشی با توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. رفاه اجتماعی, [online] 11(40), pp.29-62. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=146247. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی