برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني اثرات محيط زيستي توسعه با استفاده از تصاوير ماهواره اي و تكينک هاي سنجش از دور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
 
چکیده: 

پيش بيني اثرات محيط زيستي توسعه از بخش هاي مهم ارزيابي اثرات زيست محيطي مي باشد. تاكنون از روش ها و تكنيک هاي مختلفي براي پيش بيني اثرات توسعه استفاده شده است. در اين پژوهش كاربرد تصاوير و فنون سنجش از دور در پيش بيني اثرات زيست محيطي توسعه، مورد تحقيق قرار گرفت. مطالعه در شهرستان رباط كريم انجام شد. فرض بر اين بود كه تصاوير ماهواره اي به دليل توليد آنها به صورت سري هاي زماني قادر به پيش بيني اثرات زيست محيطي توسعه هستند. عامل زيست محيطي كه پيش بيني اثرات توسعه در مورد آن صورت گرفت، پوشش گياهي طبيعي بود. اثرات توسعه بر پوشش گياهي منطقه از نظر سطح پوشش گياهي و ميزان بيوماس مورد بررسي قرار گرفت. اطلاعات و داده هاي پوشش گياهي و كاربري اراضي در سال هاي مختلف با استفاده از تصاوير ماهواره اي به دست آمد. ميزان بيوماس با استفاده از شاخص هاي SAVI و NDVI اندازه گيري گرديد و با استفاده از روابط و مدل هاي رگرسيوني مدل هاي پيش بيني اثرات توسعه بر پوشش گياهي تهيه شد. تصاوير ماهواره اي لندست با سنجنده هاي TM وETM+  با شماره رديف و مسير 35-165 و 35-164 مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج روابط رگرسيوني برآورد بيوماس، به وسيله آزمون
t نمونه هاي جفت تحليل شد و در سطح %5 تفاوت معني داري بين متوسط مقدار برآورد شده و شاهدها وجود نداشت. همچنين تمامي مدل هاي رگرسيوني به دست آمده براي پيش بيني اثرات توسعه داراي ضريب همبستگي و تبيين بالاي 0.9 بودند. با توجه به نتايج به دست آمده براي بسياري از اجزاي محيط زيست كه اطلاعات آنها توسط تصاوير ماهواره اي قابل برداشت است، تهيه مدل هاي پيش بيني اثرات توسعه به وسيله روابط رگرسيوني و تصاوير ماهواره اي قابل اجراست و پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 253
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی