4 SID.ir | تاثير خشونت مادران بر اعتياد فرزندان
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير خشونت مادران بر اعتياد فرزندان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرمسار
 
چکیده: 

طرح مساله: بر اساس تحقيقات انجام شده، فرآيندهاي اعتياد، تحت تاثير رفتارهاي والدين است. اين پژوهش، با هدف بررسي تاثير خشونت مادران، بر گرايش فرزندان به اعتياد، افراد مراجعه کننده به مراکز درماني ترک اعتياد شهرستان تهران و مقايسه آن با گروه عادي انجام شد.
روش: پژوهش حاضر يک طرح نيمه تجربي مي باشد که در آن يکصد نفر از افراد مصرف کننده مواد که براي ترک به مراکز ترک اعتياد مراجعه کرده بودند، با يکصد نفر افراد عادي که با روش نمونه گيري قضاوتي انتخاب و از نظر برخي متغيرهاي جمعيت شناختي با يکديگر همتا شده بود مقايسه شدند. گردآوري داده ها بر اساس پرسشنامه هاي اطلاعات زمينه اي، آزمون هاي محقق ساخته انجام شد. داده هاي پژوهش با بهره گيري از شاخص آمار توصيفي، آزمون T و تحليل شدند.
يافته ها: يافته ها نشان دادکه خشونت مادران تاثير دارد بر گرايش فرزندان به اعتياد با سطح اطمينان 0.014 درصد و بين ميانگين خشونت مادران در دو گروه معتاد و غير معتاد تفاوت معناداري وجود دارد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد که در نتيجه خشونت مادران مي تواند به عنوان يک عامل آسيب پذير، گرايش افراد را به مصرف مواد مخدر افزايش دهد و در نتيجه آموزش هاي درماني به خانواده ها (مادران) در اين مورد مي تواند موثر باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 421
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی