3 SID.ir | تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتار سازگارانه كودكان عقب مانده ذهني خفيف

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتار سازگارانه كودكان عقب مانده ذهني خفيف

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان طالقانی، بین بهار و شریعتی. کوچه جهان، پلاک 1، انستیتو روانپزشکی تهران
 
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسي ميزان اثر بخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر رفتار سازگارانه كودكان عقب مانده ذهني خفيف انجام شده است.
روش: 28 دانش آموز كه بر پايه آزمون هوش و كسلر كودكان، عقب مانده ذهني خفيف تشخيص داده شده و داراي سطوح سازگاري پايين در خرده مقياس هاي مهارت هاي زندگي روزمره و مهارت هاي اجتماعي شدن مقياس واينلند، با هوش بهر 63 تا 67 و در گروه سني 11 سال و 10 ماه بودند، انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمايش (n=14) و گواه (n=14) تقسيم شدند. نخست هريك از آزمودني ها به كمك فهرست مهارتهاي اجتماعي و دو خرده مقياس مهارت هاي زندگي روزمره و مهارت اجتماعي شدن مقياس واينلند ارزيابي شدند. سپس آموزش مهارت هاي اجتماعي به مدت 5/2 ماه در 15 جلسه آموزشي براي آزمودني هاي گروه آزمايش اجرا شد. در پايان دوره آموزش و 2 ماه پس از آن، همه آزمودني ها دوباره به كمك ابزارهاي ياد شده ارزيابي شدند.
يافته ها: تحليل داده ها نشان داد كه گروه آزمايش پس از پايان جلسات
آموزشي، بهبود معني داري را در زمينه رفتار سازگارانه (مجموع مهارت هاي زندگي روزمره و مهارت اجتماعي شدن) و مهارت هاي اجتماعي پيدا كرده است. بررسي پيگيري نيز نشان داد كه بهبودهاي به دست آمده از آموزش، 2 ماه پس از پايان آموزش نيز همچنان حفظ شده است.
نتيجه: آموزش مهارت هاي اجتماعي سبب افزايش رفتار سازگارانه كودكان
مبتلا به عقب ماندگي خفيف ذهني مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 516
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی