برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  1 ; از صفحه 101 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه الگوهاي ارتباطي خانواده بر کيفيت زندگي نوجوانان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات ارتقای سلامت، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
 
چکیده: 

هدف: به لحاظ اهميت و دامنه فراگير کيفيت زندگي، عوامل موثر بر آن همواره بررسي شده است. در اين ميان، نقش خانواده و نحوه ارتباطات اعضاي آن با يکديگر در شکل گيري کيفيت زندگي بسيار اساسي به نظر مي رسد. لذا اين مطالعه با هدف بررسي تاثير الگوهاي ارتباط خانوادگي بر کيفيت زندگي نوجوانان انجام شد.
روش: اين مطالعه مقطعي (توصيفي - تحليلي) است که در شهر زاهدن در سال 89 انجام شد. جامعه آماري پژوهش، 439 نوجوان دبيرستاني است که با روش نمونه گيري تصادفي وارد مطالعه شدند. جهت بررسي الگوي ارتباطي خانوادگي از ابزار تجديد نظر شده الگوي ارتباطات خانوادگي و جهت بررسي کيفيت زندگي از پرسشنامه استاندارد
Kidscreen–52 استفاده شد.
يافته ‌ها: يافته ها نشان داد که از نظر الگوهاي ارتباط خانوادگي، الگوهاي ارتباطي کثرت گرا و توافق کننده بيشترين فراواني را در خانواده ها به خود اختصاص داده بودند. نتايج تحليل رگرسيون به روش همزمان بين متغيرهاي مستقل الگوهاي ارتباط خانوادگي با ابعاد کيفيت زندگي در تمام ابعاد، به جز بين الگوي ارتباط خانوادگي و بعد پذيرش اجتماعي رابطه معني دار را نشان داد. الگوي ارتباط خانوادگي، قويترين پيش بيني کننده بعد رابطه خانوادگي (
b=0.45) بود. همچنين نتايج تحليل واريانس يک طرفه، رابطه معني داري را بين کيفيت زندگي نوجوانان با نوع الگوهاي ارتباطي خانواده نشان داد (P<0.01).
نتايج: بر طبق نتايج، هر چه محيط خانواده شرايط گفتگوي راحت را بيشتر فراهم آورد، سلامت و زندگي غني تر فرزندان را در پي دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شهرکی ثانوی، ف.، و نویدیان، ع.، و انصاری مقدم، ع.، و فرجی شوی، م. (1390). بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانان. مشاوره و روان درمانی خانواده, 1(1), 101-114. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138164Vancouver : کپی

شهرکی ثانوی فریبا، نویدیان علی، انصاری مقدم علیرضا، فرجی شوی مهدی. بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانان. مشاوره و روان درمانی خانواده. 1390 [cited 2021June23];1(1):101-114. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138164IEEE : کپی

شهرکی ثانوی، ف.، نویدیان، ع.، انصاری مقدم، ع.، فرجی شوی، م.، 1390. بررسی رابطه الگوهای ارتباطی خانواده بر کیفیت زندگی نوجوانان. مشاوره و روان درمانی خانواده, [online] 1(1), pp.101-114. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=138164. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 1846 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی