نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 1 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

آگاهي زنان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش بررسي ميزان آگاهي زنان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن در بين زنان شاغل در شهرداري تهران است، که به صورت استخدام رسمي يا قرارداري در اين سازمان مشغول به کار هستند. ديدگاه هاي مختلف در رابطه با حقوق شهروندي بررسي و نظرات هابرماس، پارسونز، مارکس، ترنر به منظور چارچوب نظري انتخاب و فرضيات تحقيق که شامل وجود رابطه بين متغيرهايي چون ميزان حضور در عرصه عمومي، نگرش به حقوق شهروندي، پايگاه اجتماعي، ميزان استفاده از رسانه هاي ارتباط جمعي با ميزان آگاهي از حقوق شهروندي بوده، تدوين گرديده است. روش تحقيق، تبييني از نوع پيمايش است و تکنيک جمع آوري داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماري شامل کليه زنان شاغل در شهرداري تهران است که در زمان تکميل پرسشنامه در اين سازمان حضور داشته اند. براي برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 270 نفر از جامعه آماري 1842 نفري را انتخاب نموده ايم. روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل شده اند و از آزمون هاي کندال تاي بي و گاما براي همبستگي هاي ترتيبي و آزمون کاي اسکوئر براي سطح اسمي – ترتيبي در جداول متقاطع توافقي و همچنين تحليل چند متغيره رگرسيوني و تکنيک تحليل مسير استفاده شده است. متغير وابسته اين پژوهش ميزان آگاهي از حقوق شهروندي بوده، که به تفکيک به صورت آگاهي از حقوق مدني، آگاهي از حقوق سياسي، آگاهي حقوق فرهنگي، آگاهي از حقوق اجتماعي، آگاهي از حقوق جنسيتي مورد سنجش قرار گرفته است. ميانگين نمره آگاهي از حقوق شهروندي پاسخگويان برابر 11.32 با انحراف معيار 0.726 است. دامنه تغييرات نمره پاسخگويان در اين متغير از 0 تا 18 به دست آمده است و در نهايت 35.2 درصد از پاسخگويان آگاهي پاييني از حقوق شهروندي داشتند، 45.6 درصد آگاهي متوسط و تنها 19.3 درصد از آگاهي بالايي برخوردار بوده اند. ميزان حضور در عرصه عمومي، ميزان استفاده از رسانه هاي جمعي، پايگاه اقتصادي اجتماعي و نگرش به حقوق شهروندي با ميزان آگاهي زنان از حقوق شهروندي ارتباط معني داري داشته اند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

هزارجریبی، ج.، و امانیان، ا. (1390). آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن. مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای, 3(9), 1-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135499Vancouver : کپی

هزارجریبی جعفر، امانیان ابوالفضل. آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن. مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای. 1390 [cited 2022August13];3(9):1-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135499IEEE : کپی

هزارجریبی، ج.، امانیان، ا.، 1390. آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل موثر بر آن. مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای, [online] 3(9), pp.1-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=135499. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 843 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی