برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1382 , دوره  2 , شماره  4 ; از صفحه 283 تا صفحه 290 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه نگرش كارورزان نسبت به بخش پزشكي اجتماعي قبل و بعد از گذراندن دوره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کرمان، دانشگاه علوم پزشکی، معاونت آموزشی، مرکز توسعه علوم پزشکی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، کد پستی 7618747653
 
چکیده: 

نگرش كارورزان با مشاهدات و قضاوت آنان مرتبط بوده و يكي از عوامل موثر بر توسعه و اصلاح آموزش پزشكي است. اين مطالعه كه به منظور مقايسه نگرش كارورزان پزشكي اجتماعي قبل و بعد از گذراندن دوره انجام شد، از نوع نيمه تجربي بوده و در سال 81-80 بر روي 100 كارورز كه به روش غيراحتمالي آسان انتخاب شدند انجام گرديد. داده ها به وسيله پرسشنامه با ضريب ثبات دروني (86/0 و 89/0) به ترتيب براي قبل و بعد، جمع آوري گرديد. كارورزان پرسشنامه پيش آزمون (قبل از آموزش دوره) و آزمون نهايي (بعد از آموزش دوره) را تكميل كردند كه با استفاده از آزمون هاي پارامتريك و ناپارامتريك مقايسه و تجزيه و تحليل شدند. ميانگين نمره كل نگرش قبل و بعد از گذراندن دوره پزشكي اجتماعي تفاوت معني دار آماري نشان داد(P<0.05) . جهت مقايسه رتبه هر يك از عبارات نگرش در دو مرحله آزمون علامت استفاده شد، كه در مورد تمام 27 عبارت تفاوت معني دار آماري مشاهده گرديد (P<0.05)، ولي بين متغير جنس و نمرات كسب شده قبل و بعد از دوره آموزشي تفاوت معني دار آماري مشاهده نشد. نتايج مطالعه نشان دهنده آن بود كه دوره آموزش پزشكي اجتماعي بر نگرش كارورزان موثر بوده و توانسته نگرش آنان را در جهت اهداف پزشكي اجتماعي تغيير دهد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی