برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

کيفيت ثبت گواهي هاي فوت صادره در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي شهر کرمانشاه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: اطلاعات ثبت شده بر روي گواهي فوت براي مقاصد مهمي مانند تهيه آمارهاي مرگ و مير برنامه هاي ارتقاي سلامت عمومي و تخصيص منابع مراقبت بهداشتي کاربرد دارد. از اين رو صحت داده هاي گواهي فوت از اهميت زيادي برخوردار است. هدف از انجام اين تحقيق، تعيين کيفيت گواهي فوت هاي صادره در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي شهر کرمانشاه و ميزان صحت ثبت داده هاي گزارش شده در آن ها بود.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع کاربردي، توصيفي و جامعه پژوهش، بيماران بستري را که در شش ماهه اول سال 1386 در بيمارستان هاي آموزشي و غير آموزشي شهر کرمانشاه فوت نموده بودند، شامل مي شد. نمونه مورد بررسي با توجه به کل موارد مرگ مراکز آموزشي و بيمارستان هاي شهر کرمانشاه در شش ماهه اول سال 1386 (1994 مورد مرگ) و بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه (321 نمونه) محاسبه شد. در اين پژوهش، نمونه گيري به روش تصادفي و جمع آوري داده ها بر اساس چک ليستي که روايي آن به تأييد متخصصان رسيده بود، انجام و تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار
SPSS انجام گرديد.
يافته ها: نتايج نشان داد که 51.1 درصد از گواهي هاي فوت صادره در مراکز آموزشي درماني و 24 درصد از گواهي هاي فوت بيمارستان هاي غير آموزشي داراي کيفيت ثبت بودند. اطلاعات دموگرافيک گواهي هاي فوت صادره ي مراکز آموزشي درماني و بيمارستان هاي غير آموزشي به ترتيب در 7.6 درصد و 28.8 درصد از موارد غير صحيح بود. فقط 3.3 درصد از گواهي هاي صادره در مراکز آموزشي درماني و 12.2 درصد از گواهي هاي صادره در بيمارستان هاي غير آموزشي توسط پزشک معالج متوفي صادر شده بود. در 33.7 درصد از مراکز آموزشي درماني و در 45.4 درصد بيمارستان هاي غير آموزشي، مکانيسم مرگ به عنوان علت مرگ گزارش شده بود. بين علت هاي مرگ مندرج در 64.1 درصد از گواهي هاي فوت مراکز آموزشي درماني و 74.7 درصد بيمارستان هاي غير آموزشي، تسلسل عليتي منطقي وجود نداشت
.
نتيجه گيري: وضعيت کنوني صدور گواهي فوت در بيمارستان ها به خصوص بيمارستان هاي غير آموزشي از لحاظ کيفي نامناسب و قابل تعمق بود. اهميت و ارزش داده هاي مندرج در گواهي فوت و استفاده هاي متعدد آن، توجه بيشتر به ارتقاي سطح آگاهي پزشکان از وجود انواع خطاها در کامل کردن گواهي فوت را مي طلبد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 308
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی