برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1383 , دوره  22 , شماره  1 ; از صفحه 104 تا صفحه 111 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي Closest Speaking Space در كلاسهاي مختلف انگل در دانشجويان و مراجعين به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

سابقه و هدف: تشخيص و بازسازي ارتفاع عمودي يكي از مراحل مهم و اساسي در دندانپزشكي ترميمي مي‌باشد. يكي از روشهاي رايج تعيين V.D استفاده از تكلم ميزان (C.S.S) مي‌باشد. هدف از اجراي اين تحقيق بررسي ارتباط ميان متغير CSS و متغيرهاي زاويه سر (وضعيت بيمار)، الگوي اكلوژني، جنس و ميزان همپوشاني عمودي اينسايزورها بود.
مواد و روشها: مطالعه از نوع اپيدميولوژيك مشاهده‌اي و به صورت توصيفي انجام گرديد. متغير Closest Speaking Space در 106 نمونه شامل 56 نفر افراد داراي الگوي اكلوژني C1 I،25  نفر داراي اكلوژن C1 II، در سه وضعيت نشسته، نيمه نشسته و خوابيده ارزيابي گرديد. اندازه‌گيري C.S.S به وسيله خط كش با دقت 1 ميلي‌متر در كلينيك به وسيله محاسبه فاصله عمودي بين موقعيت منديبل حين تلفظ حرف «س» و حالت Maximum Intercuspation انجام شد. آزمونهاي آماري مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از Mann-Whitny (مقايسه CSS و الگوهاي مختلف اكلوژني و دو جنس) Paired t-test (مقايسه CSS در زاويه مختلف سر) و Pearson (ارتباط CSS و Over bite).
يافته‌ها: ميانگين C.S.S براي افراد C1 I دنداني 44/1±31/2 ميلي‌متر، براي افراد C1 II دنداني 3.39±1.48 ميلي‌متر و براي افراد C1 III دنداني 54/1±33/2 ميلي‌متر محاسبه گرديد. ميانگين كليC.S.S ، 2.328±1.54 ميلي‌متر با محدوده 6-0 بود.
نتيجه‌گيري: مقايسه C.S.S در افراد داراي الگوهاي اكلوژني مختلف (كلاسهاي مختلف انگل) تفاوت آماري قابل توجهي را بين C.S.S  در افراد C1 I، C1 II،C1 III  نشان دادند (P<0.005) مقايسه C.S.S در وضعيتهاي مختلف (نشسته، نيمه نشسته و خوابيده) تفاوت آماري قابل توجهي را نشان داد. همبستگي بين متغير C.S.S و ميزان همپوشاني عمومي اينسايزورها (Overbite) از نظر آماري قابل توجه ارزيابي گرديد (P<0.01، r=0.779) و بالاخره تفاوت آماري قابل توجه بين CSS در دو جنس مشاهده نگرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

صبوری، ا.، و صانعی، س. (1383). بررسی Closest Speaking Space در کلاسهای مختلف انگل در دانشجویان و مراجعین به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), 22(1), 104-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1308Vancouver : کپی

صبوری ابوالفضل، صانعی سینا. بررسی Closest Speaking Space در کلاسهای مختلف انگل در دانشجویان و مراجعین به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE). 1383 [cited 2021June22];22(1):104-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1308IEEE : کپی

صبوری، ا.، صانعی، س.، 1383. بررسی Closest Speaking Space در کلاسهای مختلف انگل در دانشجویان و مراجعین به بخش تشخیص دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (JOURNAL OF DENTAL SCHOOL SHAHID BEHESHTI UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE), [online] 22(1), pp.104-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=1308. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی