برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  7 , شماره  20 ; از صفحه 128 تا صفحه 142 .
 
عنوان مقاله: 

واگذاري فعاليت هاي دولتي و توسعه بستر کارآفريني سازماني در آب و فاضلاب استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول
 
چکیده: 

کارآفريني را به مثابه «موتور توسعه اقتصادي» به کار گرفته اند، زيرا مي تواند در رشد و توسعه اقتصادي کشورها که سبب افزايش بهره وري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماع مي شود، نقش مهمي داشته باشد. شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در راستاي سياست خصوصي سازي اقدام به واگذاري فعاليت هاي خود به بخش خصوصي نموده است. حال نکته مورد توجه اين است که اقدام به واگذاري فعاليت ها به عنوان يکي از روش هاي خصوصي سازي چه نتايجي را براي اين سازمان در بر خواهد داشت و اينکه چه تاثيري بر کارآفريني و توسعه آن خواهد گذاشت. بنابراين سوال اصلي پژوهش حاضر اين است که: آيا ميان واگذاري فعاليت هاي دولتي و توسعه بسترکارآفريني رابطه معني داري وجود دارد؟
روش مطالعه حاضر همبستگي-پيمايشي بوده و جامعه آماري تمامي کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گلستان به تعداد 440 نفر که از اين تعداد، 205 نفر به عنوان حجم نمونه و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. روش جمع آوري داده ها ميداني و کتابخانه اي و ابزار آن دو پرسشنامه و اسناد و مدارک بوده است. پايايي پرسشنامه ها به ترتيب برابر با
0.95 و 0.93 و روايي با استفاده از روش محتوايي و روش سازه (همساني دروني) مورد تاييد قرار گرفتند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از دو روش آمار توصيفي و استنباطي (همبستگي اسپيرمن، کاي اسکوير،فريدمن، ويلکاکسون) صورت گرفته است. در نهايت تمامي فرضيات تحقيق مورد تاييد قرار گرفته اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گرجی، م. (1389). واگذاری فعالیت های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی سازمانی در آب و فاضلاب استان گلستان. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), 7(20), 128-142. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127939Vancouver : کپی

گرجی محمدباقر. واگذاری فعالیت های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی سازمانی در آب و فاضلاب استان گلستان. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management). 1389 [cited 2021September27];7(20):128-142. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127939IEEE : کپی

گرجی، م.، 1389. واگذاری فعالیت های دولتی و توسعه بستر کارآفرینی سازمانی در آب و فاضلاب استان گلستان. پژوهشگر (مدیریت) (Journal of Industrial Strategic Management), [online] 7(20), pp.128-142. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127939. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی