برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  3 , شماره  9 ; از صفحه 77 تا صفحه 96 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مسووليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با محافظه کاري در گزارش گري مالي شرکت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش بررسي رابطه بين مسووليت پذيري اجتماعي و تعهد سازماني با محافظه کاري در گزارش گري مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. در اين پژوهش براي اندازه گيري ميزان محافظه کاري از مدل گيولي و همکاران (2007) جهت اندازه گيري مسووليت پذيري اجتماعي از پرسشنامه استاندارد سينگاپکدي و همکاران (1996) و اندازه گيري تعهد سازماني از پرسشنامه هانت و همکاران (1989) استفاده شده است. در اين پژوهش، تعداد 115 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 1387-1381 استفاده شده است. جهت آزمون فرضيه ها از مدل هاي رگرسيوني و نرم افزار اقتصادسنجي Eviews 6 استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، رابطه بين سازه هاي اخلاقي (مسووليت پذيري اجتماعي شرکت و تعهد سازماني) و محافظه کاري مثبت بوده ولي تنها رابطه متغير مسووليت پذيري اجتماعي شرکت و محافظه کاري از لحاظ آماري معني دار مي باشد. نتايج هم چنين نشان مي دهد که حدود 24 درصد از تغييرات محافظه کاري در شرکت هاي بررسي شده تحت تاثير سازه هاي اخلاقي مورد بحث بدون توجه به متغيرهاي کنترلي بوده است و اين تاثير با توجه به متغيرهاي کنترلي به 31 درصد افزايش يافته است. در بين متغيرهاي پژوهش، مسووليت پذيري اجتماعي شرکت داراي بيشترين قدرت توضيح دهندگي براي محافظه کاري را داشته است. نتايج در رابطه با متغيرهاي کنترلي نشان مي دهد که شرکت هاي بزرگ و رشدي، گزارش گري مالي محافظه کارانه اي دارند و رابطه بين اهرم مالي و محافظه کاري منفي است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی