برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير ميزان ناهنجاريهاي اسکلتي دانش آموزان هنرستاني پسر فيروزکوه و ارتباط آن با فعاليتهاي ورزشي و عادات روزانه زندگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

افراد به منظور انجام فعاليتهاي روزمره خود به صورت صحيح، احتياج به وضعيت بدني طبيعي دارند که لازمه آن شناخت ناهنجاريهاي اسکلتي و اصلاح آنهاست. اين تحقيق با هدف بررسي ميزان ناهنجاريهاي اسکلتي دانش آموزان هنرستاني پسر منطقه فيروزکوه و سنجش ارتباط فعاليتهاي ورزشي، عادات روزانه زندگي و دروس کارگاهي با بروز ناهنجاري به انجام رسيد. به همين منظور، 244 نفر دانش آموزان هنرستان پسرانه شهرستان فيروزکوه، با ميانگين قد 172.6 سانتي متر، ميانگين وزن 64.57 کيلوگرم و دامنه سني 16-21 سال، به عنوان نمونه آماري، به دو گروه مساوي، يکي داراي دروس کارگاهي و ديگري بدون آن، تقسيم شدند و پس از جلسه توجيهي برگه پرسشنامه (حاوي سوالات ويژگيهاي فردي، عادات روزانه و انجام فعاليتهاي ورزشي) را تکميل کردند، سپس با استفاده از ابزار اندازه گيري (متر، ترازو، صفحه شطرنجي، جعبه آينه، کوليس و گونيامتر) قد و وزن و ناهنجاريهاي وضعيتي در آنها مورد سنجش قرار گرفت. در جريان تحقيق با کمک روشهاي آمار توصيفي اطلاعات جمع آوري شده در جداول و نمودارها ثبت و دسته بندي شد. براي تعيين ارتباط بين داده ها از روش «مجذور خي» در سطح اطمينان %95 و a=%5 و مقدار معناداري که نرم افزارSPSS 10  ارایه داد استفاده شد. يافته هاي تحقيق حاکي از آن بود که از مجموع 244 آزمودني، %89.3 داراي ناهنجاري بودند، که %42.6 از افراد ناهنجار متعلق به گروه اول و %46.7 به گروه دوم تعلق داشتند. در بين مجموع ناهنجاريهاي مورد بررسي، زانوي پرانتزي و پاي چرخيده به داخل به ترتيب با %64.7 و %1.6 بيشترين و کمترين شيوع را دارا بودند، در بخش بالاتنه، بيشترين و کمترين شيوع مربوط به ناهنجاريهاي کج پشتي و پشت صاف به ترتيب با %64.7 و %1.6 بوده است. ارتباط بين نداشتن دروس کارگاهي و بروز ناهنجاري معني دار بوده است. نتايج تحقيق نشان داد که ارتباط بين تيپ بدني و ناهنجاريهاي زانوي پرانتزي، کف پاي صاف و پهن و ارتباط بين سن و ناهنجاريهاي کج پشتي، پشت صاف و شست کج و همچنين ارتباط بين انجام فعاليت ورزشي با ناهنجاريهاي کمرگود، شکم برآمده و زانوي پرانتزي معني دار بوده است. ارتباط بين قد با ناهنجاريهاي سرکج، سر به جلو، کج پشتي و پشت گرد، ارتباط بين وزن با ناهنجاريهاي زانوي پرانتزي و ضربدري، ارتباط بين دست برتر با ناهنجاري شانه افتاده و ارتباط بين نوع بالش خواب با ناهنجاري سرکج معني دار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رضایی، ر.، و شجاع الدین، س.، و گایینی، ع. (1385). تاثیر میزان ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان هنرستانی پسر فیروزکوه و ارتباط آن با فعالیتهای ورزشی و عادات روزانه زندگی. پیک نور- علوم انسانی, 4(3 (ویژه تربیت بدنی)), 87-97. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127680Vancouver : کپی

رضایی رضا، شجاع الدین سیدصدرالدین، گایینی عباسعلی. تاثیر میزان ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان هنرستانی پسر فیروزکوه و ارتباط آن با فعالیتهای ورزشی و عادات روزانه زندگی. پیک نور- علوم انسانی. 1385 [cited 2021August03];4(3 (ویژه تربیت بدنی)):87-97. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127680IEEE : کپی

رضایی، ر.، شجاع الدین، س.، گایینی، ع.، 1385. تاثیر میزان ناهنجاریهای اسکلتی دانش آموزان هنرستانی پسر فیروزکوه و ارتباط آن با فعالیتهای ورزشی و عادات روزانه زندگی. پیک نور- علوم انسانی, [online] 4(3 (ویژه تربیت بدنی)), pp.87-97. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127680. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 202 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی