برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  16 , شماره  3 (57) ; از صفحه 125 تا صفحه 141 .
 
عنوان مقاله: 

حليل عاملي مهارتهاي حرفه اي لازم براي موفقيت شغلي از ديدگاه اعضاي هیات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 

براي ايجاد تغييرات چشمگير در بخش کشاورزي هر کشوري تدوين برنامه هاي کاربردي براي شناسايي نيازهاي حرفه اي و فراهم کردن زمينه هاي لازم براي رشد مهارتهاي حرفه اي اعضاي هیات علمي آن کشور امري ضروري و اجتناب ناپذير است. هدف اين پژوهش شناسايي و تحليل مهارتهاي حرفه اي لازم براي موفقيت شغلي از ديدگاه اعضاي هیات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران بوده است. روش پژوهش توصيفي پيمايشي بوده است و جامعه آماري آن را اعضاي هیات علمي دانشکده هاي کشاورزي ايران (N=1837) تشکيل داده اند. با استفاده از جدول نمونه گيري مورگان تعداد 327 نفر به عنوان نمونه تعيين شدند که در نهايت، براي افزايش دقت نتايج، حجم نمونه به 404 نفر افزايش يافت. براي تعيين تعداد اعضاي هیات علمي و تعداد دانشکده ها از روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب و سپس، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده از ميان دانشکده هاي کشاورزي ايران 12 دانشکده انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه اي بود که روايي آن بر اساس نظرجمعي از اعضاي هیات علمي گروه ترويج و آموزش کشاورزي دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوط تاييد شد و براي تعيين ميزان پايايي بخشهاي مختلف از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد (0.78 تا 0.92). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS:win16 تجزيه و تحليل شدند. نتايج آزمون t نشان داد که تفاوت معناداري بين مدرک تحصيلي (کارشناسي ارشد و دکتري) و محل تحصيل (داخل يا خارج از کشور) اعضاي هیات علمي از نظر مهارتهاي حرفه اي وجود دارد. همچنين، نتايج آزمون مقايسه ميانگين (F) نشان داد که تفاوت معنا داري بين مرتبه علمي (مربي، استاديار، دانشيار و استاد) اعضاي هیات علمي مورد مطالعه از نظر مهارتهاي حرفه اي وجود دارد. بر اساس نتايج تحليل عاملي پنج عامل مهارتهاي فناوري اطلاعات، مهارتهاي ارتباطي، تسلط بر محتوا، راهبردهاي تدريس و يادگيري و بالندگي حرفه اي در مجموع حدود 641.58% از کل واريانس را تبيين کردند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی فر، ا.، و حجازی، س.، و حسینی، س. (1389). حلیل عاملی مهارتهای حرفه ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 16(3 (57)), 125-141. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127669Vancouver : کپی

قلی فر احسان، حجازی سیدیوسف، حسینی سیدمحمود. حلیل عاملی مهارتهای حرفه ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1389 [cited 2021August03];16(3 (57)):125-141. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127669IEEE : کپی

قلی فر، ا.، حجازی، س.، حسینی، س.، 1389. حلیل عاملی مهارتهای حرفه ای لازم برای موفقیت شغلی از دیدگاه اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, [online] 16(3 (57)), pp.125-141. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127669. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 102 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی