برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1389 , دوره  16 , شماره  3 (57) ; از صفحه 85 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آموزش کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان دانشگاه پيام نور کرمانشاه: رويکرد مدلسازي معادله ساختاري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران
 
چکیده: 

در گستره هزاره جديد آموزش کسب و کار و فرهنگ کارآفرينانه مي تواند راهکار ارزشمندي براي ايجاد تفکر کارآفريني و اشتغال دانش آموختگان آموزش عالي و به موازات آن بهبود بحران بيکاري جامعه باشد. با اين حال، ارتقاي کارآفريني از طريق آموزش با چالش همراه بوده و بررسيهاي مرتبط با تاثير آن به خصوص بر نيت و رفتار کارآفرينانه فراگيران نسبتا بدون آزمون باقي مانده است. لذا، پژوهش حاضر با هدف کلي بررسي تاثير آموزش کارآفريني بر رفتار کارآفرينانه دانشجويان با کاربرد تئوري رفتار برنامه ريزي شده Ajzen انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش را دانشجويان رشته مهندسي صنايع دانشگاه پيام نور کرمانشاه تشکيل دادند(N=0.22) .از اين تعداد 140 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گيري تصادفي ساده و با استفاده از جدول Krejcie and Morgan(1970) انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيات پژوهش به روش مدلسازي معادلات ساختاري و تحليل واريانس چند متغيره، از دو گروه افرادي که در دوره هاي آموزش کارآفريني شرکت کرده بودند و افرادي که در اين دوره ها شرکت نکرده بودند بهره گرفته شد. بر اساس يافته ها، فرضيه هاي اصلي پژوهش مبني بر ارتباط مثبت و معنادار نيت کارآفرينانه دانشجويان با نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي ذهني، باور به خودکارآمدي و رفتار کارآفرينانه و تاثير مثبت و معنادار آموزش کارآفريني بر نگرش نسبت به کارآفريني، هنجارهاي ذهني و باور به خودکارآمدي تاييد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بارانی، ش.، و زرافشانی، ک.، و دل انگیزان، س.، و حسینی لرگانی، س. (1389). تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 16(3 (57)), 85-105. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127662Vancouver : کپی

بارانی شهرزاد، زرافشانی کیومرث، دل انگیزان سهراب، حسینی لرگانی سیده مریم. تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1389 [cited 2021September25];16(3 (57)):85-105. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127662IEEE : کپی

بارانی، ش.، زرافشانی، ک.، دل انگیزان، س.، حسینی لرگانی، س.، 1389. تاثیر آموزش کارآفرینی بر رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمانشاه: رویکرد مدلسازی معادله ساختاری. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, [online] 16(3 (57)), pp.85-105. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127662. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 740 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی