برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي دانش آموزان 6 تا 8 ساله داراي تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک (سال تحصيلي 84-1383)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اراک
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي کودکان 6 تا 8 ساله داراي تجربه و بدون تجربه مهد شهر اراک در سال تحصيلي 84-1383 است. روش تحقيق مورد استفاده روش همبستگي يا همخواني و علي پس از وقوع است. جامعه آماري دانش آموزان پايه هاي اول، دوم و سوم ابتدايي نواحي يک و دو آموزش و پرورش شهر اراک به تعداد 24454 نفر بودند که در نهايت با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي تعداد 105 دانش آموز انتخاب شد و از اين تعداد 52 نفر داراي تجربه مهد و 53 نفر بدون تجربه مهد بودند. ابزار جمع آوري اطلاعات شامل پرسشنامه مقدماتي محقق ساخته براي انتخاب آزمودنيها، متر پارچه اي، ترازو، کوليس فلزي 60 سانتيمتري براي اندازه گيري ويژگيهاي آنتروپومتريکي و آزمونهاي معيارشده عملکرد حرکتي بود. تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي (فراواني، درصد، ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي ( tمستقل، ضريب همبستگي پيرسون) صورت گرفت. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين برخي اندازه هاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي دانش آموزان داراي تجربه مهد کودک و بدون تجربه مهد کودک رابطه معني داري وجود دارد. به علاوه، اين تحقيق نشان داد که بين ويژگيهاي آنتروپومتريکي و عملکردهاي حرکتي کودکان داراي تجربه مهد و بدون تجربه مهد کودک تفاوت معني داري وجود ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلجی، ح. (1385). بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردهای حرکتی دانش آموزان 6 تا 8 ساله دارای تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک (سال تحصیلی 84-1383). پیک نور- علوم انسانی, 4(3 (ویژه تربیت بدنی)), 18-29. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127661Vancouver : کپی

خلجی حسن. بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردهای حرکتی دانش آموزان 6 تا 8 ساله دارای تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک (سال تحصیلی 84-1383). پیک نور- علوم انسانی. 1385 [cited 2021August03];4(3 (ویژه تربیت بدنی)):18-29. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127661IEEE : کپی

خلجی، ح.، 1385. بررسی رابطه بین ویژگیهای آنتروپومتریکی و عملکردهای حرکتی دانش آموزان 6 تا 8 ساله دارای تجربه و بدون تجربه مهد کودک شهر اراک (سال تحصیلی 84-1383). پیک نور- علوم انسانی, [online] 4(3 (ویژه تربیت بدنی)), pp.18-29. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127661. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 77 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی