برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 54 تا صفحه 81 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي الگوي مديريت پليس جامعه محور در جمهوري اسلامي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش به بررسي شناخت عوامل موثر بر رويکرد مديريت پليس جامعه محور در جمهوري اسلامي ايران به منظور طراحي الگوي بومي اين رويکرد مي پردازد.
روش: نوع پژوهش کاربردي و روش پژوهش توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري شامل کليه فرماندهان و مديران عالي ناجا است؛ از بين آنها به روش جدول نمونه گيري کوجيو مورگان 115 نفر انتخاب گرديده است. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که روايي آن مورد تاييد اساتيد و صاحب نظران بوده و پايايي آن با استفاده از آلفاي کرونباخ تعيين شده (
α=0.8614) مورد تاييد قرار گرفته است. براي تحليل داده ها از آزمون T (يک طرفه)، آزمون کلموگروف و اسميرونوف، آزمون همبستگي پيرسون و آزمون کندال تا اوبي با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنين براي آزمون الگوي تحليلي پژوهش از نرم افزار ليزرل تحليل عاملي صورت گرفته است. در اين پژوهش عوامل و متغيرهاي درون سازماني و برون سازماني نظير منابع انساني، ساختار سازماني، فناوري اطلاعات، حرفه اي بودن پليس، سبک رهبري، توانمندي هاي رهبري، فرهنگ سازماني، انتظارات مردم از پليس، انتظارات حاکميت از پليس، مشارکت اجتماعي، نظارت همگاني، مساله محوري پليس، اعتماد عمومي، قانون محوري پليس و اقتدار پليس به عنوان عوامل تاثيرگذار بر رويکرد پليس جامعه محور در ايران تعيين شده اند.
يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد که کليه عوامل و متغيرهاي پيش بيني شده در تحقيق با رويکرد پليس جامعه محور ارتباط معناداري را نشان مي دهد و بر آن نيز تاثيرگذار مي باشد
.
نتيجه گيري: الگوي پردازش يافته ها پژوهش نشان مي دهد که عوامل برون سازماني با رويکرد پليس جامعه محور و عوامل درون سازماني ارتباط مستقيم داشته و عوامل درون سازماني با رويکرد پليس جامعه محور رابطه معکوس را نشان مي دهد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قهرمانی، ع.، و ابطحی، س. (1389). طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 5(1), 54-81. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127609Vancouver : کپی

قهرمانی علی اکبر، ابطحی سیدحسین. طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). 1389 [cited 2021July30];5(1):54-81. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127609IEEE : کپی

قهرمانی، ع.، ابطحی، س.، 1389. طراحی الگوی مدیریت پلیس جامعه محور در جمهوری اسلامی ایران. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), [online] 5(1), pp.54-81. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127609. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 128 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی