برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  5 , شماره  1 ; از صفحه 7 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

الگوي مناسب کارکردهاي منابع انساني بر اساس رويکرد اقتصادي در ناجا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم انتظامی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هدف پژوهش، تبيين کارکردهاي منابع انساني بر اساس الگوي اقتصادي و فن آوري مي باشد. ابتدا مدل تکنولوژيک «چارلز پرو» با مدل اقتصادي «ويليامسون» انطباق داده شد، سپس کارکردهاي منابع انساني شامل نظام پاداش، برنامه ريزي نيروي انساني، آموزش و کنترل کارکنان در مدل انطباقي مورد تبيين قرار گرفتند.
روش: پژوهش حاضر داراي 3 فرضيه اصلي و 8 فرضيه فرعي مي باشد و با استفاده از آمار توصيفي - تحليلي و استنباطي (رگرسيون، همبستگي پيرسون، مقايسه ميانگين جفتي، تحليل واريانس چندمتغيره و تحليل اندازه هاي مکرر) به بررسي ارتباط بين ويژگي مشاغل (تخصص، سنجش پذيري، تحليل پذيري و تغييرپذيري) پرداخته و با استفاده از نرم افزار آماري
SPSS و مدل رگرسيون، فرضيه هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. براي اندازه گيري پايايي ابزار سنجش، از روش سازگاري دروني سوالات (α=0.80) و روايي پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و مديران ارشد و عالي ناجا مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه آماري پژوهش، مديران ارشد ناجا و حجم جامعه 1000 نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 156 نفر محاسبه که به روش تصادفي طبقه اي اجرا گرديده است.
يافته ها: نتايج حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش حاکي از آن است که سنجش پذيري و تحليل پذيري مشاغل، تبيين کننده نوع پاداش، برنامه ريزي، کنترل و آموزش منابع انساني مي باشد و همچنين تغييرپذيري و تحليل پذيري و ظايف شغل در ناجا تعيين کننده نوع پاداش، برنامه ريزي، کنترل و آموزش مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج و پيشنهادها در دو حوزه سازماني به ويژه کارکردهاي منابع انساني در سازمان مورد مطالعه و پژوهش هاي آتي ارايه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

باباییان، ع.، و سیدنقوی، م. (1389). الگوی مناسب کارکردهای منابع انسانی بر اساس رویکرد اقتصادی در ناجا. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), 5(1), 7-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127607Vancouver : کپی

باباییان علی، سیدنقوی میرعلی. الگوی مناسب کارکردهای منابع انسانی بر اساس رویکرد اقتصادی در ناجا. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی). 1389 [cited 2021July28];5(1):7-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127607IEEE : کپی

باباییان، ع.، سیدنقوی، م.، 1389. الگوی مناسب کارکردهای منابع انسانی بر اساس رویکرد اقتصادی در ناجا. پژوهش های مدیریت انتظامی (مطالعات مدیریت انتظامی), [online] 5(1), pp.7-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127607. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 284 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی