برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1390 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 95 تا صفحه 116 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل تاثير اندازه دولت بر توسعه انساني در کشورهاي OIC (رهيافت رگرسيون وزني جغرافيايي (GWR))

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان، ایران
 
چکیده: 

دخالت دولت در اقتصاد از ديرباز يكي از موضوعات مورد بحث بسياري از اقتصاددانان بوده است. در رابطه با اندازه دولت و تاثير آن بر رشد و توسعه اقتصادي، نظريات گوناگوني وجود دارد. يك نظريه بيانگر اين است كه دولت بزرگ تر براي دستيابي به اهدافي چون كارآيي و رشد اقتصادي زيان آور است. در نقطه مقابل اين نظريه برخي عقيده دارندكه دولت نقش مهمي در فرايند توسعه اقتصادي به عهده دارد و دولت بزرگ تر را به موتور توسعه قوي تر براي اقتصاد تشبيه مي كنند. در هر صورت اندازه بزرگ دولت يكي از مهم ترين ويژگي هاي كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته مي باشد، به طوري كه اغلب بخش هاي اقتصاد در اين گونه كشورها از جانب دولت مديريت و تامين مالي شده، و دولت ها در اين گونه كشورها با كسري شديد بودجه مواجه هستند. بنابراين، عمده تغييرات در اين دسته از كشورها، تحت تاثير اندازه دولت آنها قرار مي گيرد، و همين امر سبب شده كه تلاش هاي زيادي در جهت بررسي تاثير اندازه دولت بر متغيرهاي مختلف اقتصادي انجام شود. از اين رو هدف اين مطالعه، تحليل تاثير اندازه دولت بر شاخص توسعه انساني است؛ تفاوت و نوآوري اين مطالعه با ساير مطالعات، در روش تحليل بکار گرفته شده است؛ بطوري که تا بحال اين موضوع از طريق روش رگرسيون وزني جغرافيايي (GWR) مورد بررسي قرار نگرفته است، اين روش داراي قابليت هاي ويژه اي است که در مقاله به آن پرداخته شده است. كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي به عنوان كشورهايي كه بيشتر از مجموعه كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي كمتر توسعه يافته تشكيل شده اند، به عنوان جامعه آماري مورد بررسي انتخاب شده است. نتايج برآورد مدل نشان مي دهد که استفاده از روش هاي معمول اقتصادسنجي براي اين نوع داده ها که مکانمند هستند فاقد اعتبار بوده و الزاما بايد از روش هاي اقتصادسنجي فضايي بهره گرفت که روش وزني جغرافيايي کاملا منطبق بر داده هاي مورد استفاده است. نتايج حاصل از روش وزني جغرافيايي نشان دهنده تاثير مثبت و معني دار اندازه دولت بر توسعه انساني در کشورهاي مورد مطالعه است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 147
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی