برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1388 , دوره  1 , شماره  3 ; از صفحه 127 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه بين عوامل جغرافيايي و نظم و امنيت اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مساله: عوامل متعدد و متنوعي در برقراري نظم و امنيت اجتماعي تاثير گذارند. از آن جمله مي توان به عوامل جغرافيايي يا مکاني اشاره كرد که متاسفانه در تجزيه و تحليل جرايم و ناامني ها کمتر به آن توجه مي شود. اهميت اين دسته از عوامل از آن جايي ناشي مي شود که بپذيريم همه جرايم و ناامني ها در بستر مکان و زمان مشخصي رخ مي دهند.
هدف و روش: در تحقيق حاضر به منظور بررسي رابطه عوامل مذکور با مقوله نظم و امنيت و ارزيابي اهميت آنها، با استفاده از روش توصيفي – پيمايشي و از طريق پرسشنامه محقق ساخته نسبت به سنجش متغيرها در دو بعد عوامل جغرافيايي انساني و عوامل جغرافيايي طبيعي اقدام شد. جامعه آماري تحقيق را اعضاي هيات علمي و مدرسان گروه هاي آموزش انتظامي، علوم اجتماعي و جغرافيا در دانشگاه علوم انتظامي تشكيل مي دهد و روش نمونه گيري آن سرشماري است
.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر نشان مي دهد
:
اول آنکه، رابطه معنا داري بين عوامل جغرافيايي و نظم وامنيت برقرار است؛ دوم آنکه، در بين عوامل (متغيرهاي) جغرافيايي، عوامل جغرافيايي انساني اهميت بيشتري دارند؛ سوم آنکه، در ميان عوامل جغرافيايي انساني که بيانگر رابطه تراکم جمعيت با جرم است، بيشترين رابطه را با مقوله نظم و امنيت دارد و از ميان عوامل جغرافيايي طبيعي که بيانگر ارتباط خصوصيات مکان استقرار اماکن انتظامي است، داراي بيشترين اهميت است
.
نتايج: در مورد فرضيه اول يعني وجود رابطه بين عوامل جغرافياي انساني و نظم و امنيت با توجه به مقدار آزمون
t محاسبه شده (7.3) و سطح معنا داري صفر، فرضيه H1 با احتمال 99 درصد مورد تاييد قرار گرفت. اما در خصوص فرضيه دوم با توجه به مقدار آزمونt (0.036) و سطح معنا داري (0.971) فرضيه H1 رد شد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

عبادی نژاد، س.، و ذوقی، ل.، و رفعتی اصل، س.، و قبادی، ع. (1388). رابطه بین عوامل جغرافیایی و نظم و امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی, 1(3), 127-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127317Vancouver : کپی

عبادی نژاد سیدعلی، ذوقی لیلا، رفعتی اصل سیدعزیز، قبادی عباس. رابطه بین عوامل جغرافیایی و نظم و امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی. 1388 [cited 2021April12];1(3):127-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127317IEEE : کپی

عبادی نژاد، س.، ذوقی، ل.، رفعتی اصل، س.، قبادی، ع.، 1388. رابطه بین عوامل جغرافیایی و نظم و امنیت اجتماعی. انتظام اجتماعی, [online] 1(3), pp.127-140. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127317>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 686 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی