برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش ساختار شخصيت و احساس هويت در سلامت رواني و كارايي مطلوب در كارمندان شهرداري شهر قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

سابقه و اهداف: سخت رويي يك متغير شخصيتي بسيار مهم در ساختار شخصيت افراد است كه با احساس هويت افراد كه احساس برتري و يا احساس كهتري داشته باشند مرتبط است و مي تواند ميزان مقاومت و سرسختي افراد در برابر آسيب هاي روان شناختي را تعيين كند كه ميزان سرسختي افراد در برابر آسيب هاي روان شناختي با سلامت رواني و كارايي مطلوب افراد مرتبط است. در پژوهش حاضر رابطه سخت رويي به عنوان ساختار شخصيت با متغير احساس كهتري به عنوان احساس هويت افراد و نقش آن در ميزان افكار خودکار به عنوان ميزان سلامت رواني و كارايي مطلوب افراد بررسي شده است.
روش بررسي: در اين پژوهش تعداد 406 نفر از كارمندان مرد شهرداري شهر قم با روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند براي دستيابي به نتايج از پرسشنامه هاي احساس كهتري و افكار خودکار منفي آقا يوسفي و نيز پرسشنامه سخت رويي اهواز استفاده شد. در تحليل آماري با استفاده از نرم افزار
spss15براي شاخص هاي توصيفي و استنباطي از جمله همبستگي و رگرسيون چند متغيري خطي استفاده شد.
يافته ها: نتايج تحليل داده ها در سطح اطمينان
0.99 نشان داد كه متغيرهاي افكار خودکار منفي و احساس كهتري پيش بيني كننده سخت رويي هستند يعني افرادي كه داراي افكار خودکار منفي و احساس كهتري بالايي هستند سخت رويي كمي دارند نتايج نشان دهنده همبستگي مثبت بين تحصيلات و سخت رويي، ازدواج و سخت رويي، احساس حقارت و افکار خودکار منفي است يعني با افزايش يکي از متغيرها ديگري نيز افزايش پيدا مي کند. همچنين همبستگي منفي بين تحصيلات و احساس حقارت، تحصيلات و افکار خودکار منفي، احساس حقارت و سخت رويي، افکار خودکار منفي و سخت رويي است كه افزايش يکي از متغيرها با کاهش ديگري همراه است. همچنين نتايج آزمون رگرسيون نشان داد كه احساس حقارت و افکار خودکار منفي توانايي پيش بيني سخت رويي را دارند.
بحث: نتايج اين تحقيق همسو با اكثر تحقيقات صورت گرفته داخلي و خارجي است و اينكه سخت رويي به عنوان يك خصيصه مثبت روان شناختي در مقابل آسيب هاي روان شناختي قرار دارد و با سلامت رواني و كارايي مطلوب افراد مرتبط است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عبدی زرین، س.، و آقایوسفی، ع.، و عبدی زرین، م.، و محمدی، ا.، و خداجوادی، ر. (1387). نقش ساختار شخصیت و احساس هویت در سلامت روانی و کارایی مطلوب در کارمندان شهرداری شهر قم. طلوع بهداشت, 7(3 (مسلسل 25)), 31-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127242Vancouver : کپی

عبدی زرین سهراب، آقایوسفی علیرضا، عبدی زرین محبوبه، محمدی الهام، خداجوادی رحم. نقش ساختار شخصیت و احساس هویت در سلامت روانی و کارایی مطلوب در کارمندان شهرداری شهر قم. طلوع بهداشت. 1387 [cited 2021July25];7(3 (مسلسل 25)):31-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127242IEEE : کپی

عبدی زرین، س.، آقایوسفی، ع.، عبدی زرین، م.، محمدی، ا.، خداجوادی، ر.، 1387. نقش ساختار شخصیت و احساس هویت در سلامت روانی و کارایی مطلوب در کارمندان شهرداری شهر قم. طلوع بهداشت, [online] 7(3 (مسلسل 25)), pp.31-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127242. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 0 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی