برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  2 , شماره  2 ; از صفحه 113 تا صفحه 123 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه سبك مديريت با جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه 6 دانشگاه پيام نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز همدان
 
چکیده: 

به منظور بررسي رابطه سبك مديريت و جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه 6 دانشگاه پيام نور، طي يك مطالعه پيمايشي كليه روسا و 171 نفر از كاركنان ـ كه به شيوه تصادفي ساده انتخاب شده بودند ـ پرسشنامه تعيين نوع مديريت لوتانز و پرسشنامه توصيف جو سازماني هالپين و كرافت را تكميل نمودند. سپس، داده ها استخراج شد و، با استفاده از شاخصهاي آمار توصيفي و آزمون آماري مربع كاي، آزمون دقيق فيشر و ضريب في و با به كارگيري نرم افزار آماريSPSS ، تجزيه و تحليل شد.
نتايج نشان داد كـه هيچ يك از روسا عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور نيستند؛ بيشتر كاركنان (83.7%) مرد و ميانگين سن آنان 32 سال است؛ از لحاظ ميزان تحصيلات، بيشتر آنان (35.8%) ليسانس هستند و رشته تحصيلي غالب آنها (68.2%) علوم انساني است؛ از نظر وضعيت استخدام، اكثر كاركنان (43.7%) قراردادي و تنها 21.1 آنان رسمي و 35.2% نيز روزمزد، پاره وقت، پروژه اي، مامور و يا پيماني اند؛ از اين ميان، فقط 3.3% عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور هستند؛ ميانگين سابقه خدمت كاركنان در پيام نور 5 سال و ميانگين سابقه مديريت روسا در اين دانشگاه 2 سال است. همچنين، نتايج بيانگر آن است كه نوع مديريت 86.9% مراكز و واحدهاي منطقه 6 دانشگاه پيام نور مبتني بر سازمان گرايي است و جو سازماني 79.1% مراكز و واحدهاي مورد مطالعه باز مي باشد.
تجزيه و تحليل استنباطي يافته ها بيانگر آن است كه بين نوع مديريت و جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه 6 دانشگاه پيام نور رابطه معني داري وجود ندارد؛ به طوري كه، در اكثر مراكز، نوع مديريت سازمانگرا و جو سازماني باز حاكم است. در ضمن، نتايج نشان داد كه عوامل جنس، سن، ميزان تحصيلات و رشته تحصيلي، وضعيت استخدام و نوع خدمت، سابقه خدمت و مديريت پيام نور نقش اثرگذاري بر نوع مديريت و جو سازماني حاكم بر مراكز و واحدهاي منطقه 6 دانشگاه پيام نور ندارند. در خاتمه، ضمن اشاره به محدوديتهاي تحقيق، پيشنهادهاي پژوهشي و كاربردي ارايه گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی