برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

رابطه سلامت روان و سوء مصرف مواد مخدر در خوابگاه هاي دانشجويي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

مقدمه: ارتباط مصرف مواد مخدر با مشکلاتي مانند اختلالات رواني، فرار از منزل، پرخاشگري، بزهکاري، افت تحصيلي و غيره از اهميت زيادي برخوردار است. سلامت و بهداشت روان دانشجويان نيز از نگراني هاي برنامه ريزان بهداشت روان در دانشگاه ها است، با اين حال در کشور ما پژوهشهاي اندکي در اين زمينه صورت گرفته است. از طرف ديگر ابتلا به بيماري رواني به عنوان يک عامل خطر براي سوء مصرف موادمخدرگزارش شده است. هدف ازانجام اين پژوهش بررسي اين موضوع است که آيا ازنظرسلامت رواني بين دانشجويان سوء مصرف کننده مواد مخدر با دانشجويان غير سوء مصرف کننده مواد ساکن درخوابگاه هاي پسران دانشگاه شيراز تفاوت معناداري وجود دارد.
روش کار: براي بررسي موضوع فوق 112 دانشجوي پسر 19 تا 26 ساله دانشگاه شيراز با استفاده از روش نمونه گيري دردسترس انتخاب شدند. به منظور بررسي سلامت عمومي دانشجويان از پرسشنامه 28 سوالي سلامت عمومي گلدبرگ و هيلر (1979) استفاده شد. همچنين از پرسشنامه سنجش سوء مصرف موادبراي بررسي سوء مصرف مواد در دانشجويان استفاده شد. براي تجزيه و تحليل يافته ها ازآمار توصيفي و آزمون
t مستقل استفاده شد.
نتايج: آزمودنيها برحسب اينکه مواد مخدر مصرف کرده و يا مصرف نکرده بودندبه دوگروه مختلف تقسيم شدند. همچنين نمره سلامت عمومي براي آزموني هاي مصرف کننده مواد
(M=32.36) و گروهي که مواد مصرف نمي کردند (M=243)محاسبه گرديد. نتايج تفاوت عناداري(P<0.01) بين دو گروه نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: نتايج نشان داد دانشجوياني که مواد مخدر مصرف نمي کردند نسبت به دانشجويان مصرف کننده مواد ازسلامت روان بهتري برخوردار بودند. به نظر مي رسد بالابردن سطح بهداشت رواني درمحيطهاي آموزشي مي تواند نقش مهمي در پيشگيري ازسوء مصرف مواد مخدر ايفاء نمايد
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 194 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی