برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1388 , دوره  7 , شماره  4 ; از صفحه 3 تا صفحه 12 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي نظام يادگيري در شرکت مخابرات بر اساس مدل سازمان يادگيرنده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش بررسي نظام يادگيري در شرکت مخابرات استان چهارمحال و بختياري بر اساس مدل سازمان يادگيرنده است. تعداد 150نفر از بين مديران و کارکنان شرکت با استفاده از نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند و با پرسش نامه محقق ساخته ارزيابي وضعيت سازمان يادگيرنده به انضمام يک پرسش نامه دموگرافيک، مورد ارزيابي گرفتند. پايايي اين پرسش نامه با استفاده ازضريب آلفاي کرونباخ برابر با 81/0 محاسبه شد. روايي محتواي پرسش نامه نيز به تاييد اساتيد رسيده است.
نتايج آزمون t تک متغيره نشان داد که وضعيت موجود شرکت مخابرات براي تبديل به سازمان يادگيرنده پايين از سطح مطلوب است (38/37- = t و 000/0 = P). همچنين نتايج آزمون t وابسته نشان داد محدوديت هاي موجود بالاتر از سطح پتانسيل هاي موجود هستند (000/0 = P).
نتايج تحليل واريانس نشان داد که ديدگاه مديران نسبت به وضعيت اصول پنج گانه پيترسنگه بهتر از ديدگاه کارکنان در مورد وضعيت اصول پنج گانه است (000/0 = P). نتايج آزمون واريانس يک راهه نيز مبين آن بود که بين ديدگاه سازمان يادگيرنده افراد با وضعيت تحصيلي رابطه معني داري وجود داشته است (3/93 = F و 000/0 = P).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 68 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی