برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

نقش سبک هاي شناختي FD/I، استراتژي هاي شناختي و فراشناختي در عملکرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه پيام نور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز تبریز
 
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين سبک هاي شناختي وابسته به زمينه (FD) و نابسته به زمينه (FI)، استراتژي هاي شناختي (تکرار و مرور ذهني، بسط و گسترش معنايي و سازماندهي) و، همچنين، استراتژي هاي فراشناختي (دانش و کنترل خود، برنامه ريزي، نظارت و ارزشيابي) و عملکرد تحصيلي دانشجويان علوم انساني دانشگاه پيام نور اجرا شد. به همين منظور تعداد 122 نفر از دانشجويان دختر رشته هاي روان شناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور تبريز با روش نمونه گيري تک مرحله اي به شيوه تصادفي انتخاب شدند و آزمون گروهي اشکال نهفته (GEFT) براي سنجش سبک هاي شناختي وابسته به زمينه و نابسته به زمينه و، همچنين، پرسشنامه استراتژي هاي يادگيري (LSQ) براي سنجش استراتژي هاي شناختي و فراشناختي بر آنها اجرا شد. براي تحليل داده ها از روش هاي آماري تحليل رگرسيون چند گانه و آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد. نتايج نشان داد که بهترين عامل پيش بيني کننده عملکرد تحصيلي، استراتژي فراشناختي دانش و کنترل خود (تعهد، نگرش و توجه) است و متغيرهاي ديگر از قبيل سبک شناختي وابسته-نابسته به زمينه (FD/I)، استراتژي هاي مرور ذهني، بسط و گسترش معنايي، سازماندهي، برنامه ريزي و ارزشيابي و نظارت قدرت پيش بيني را به طور معناداري بالا نمي برد. همه اين متغيرها به غير از سبک شناختي FD/I با متغير فراشناختي دانش و کنترل خود که وارد معادله رگرسيون شده بود رابطه و همپوشي بسيار بالايي داشتند. سبک شناختي FD/Iبه غير از متغير استراتژي فراشناختي سازماندهي با بقيه متغيرهاي استراتژي هاي شناختي و فراشناختي همبستگي منفي داشت. هر چند که اين ضرايب خيلي کوچک و از لحاظ آماري معني دار نبودند.
عملکرد تحصيلي نيز با همه متغيرها رابطه مثبتي داشت. با اين حال، رابطه بين عملکرد تحصيلي با متغيرهاي استراتژي هاي شناختي و فراشناختي معني دار بود ولي ارتباط آن با سبک شناختي
FD/I معني دار نبود. متغيرهاي استراتژي هاي شناختي و فراشناختي نيز با همديگر همبستگي بالا و معني داري داشتند. در اين مقاله ضمن بحث درباره نتايج و يافته ها، کاربردها و پيشنهادهاي آموزشي آن نيز مطرح شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی