برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقايسه ادراک لياقت دانش آموزان تيز هوش و عادي در پايه سوم راهنمايي شهر اروميه در سال تحصيلي 1385-1384

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه پیام نور، مرکز ماکو
 
چکیده: 

اين مطالعه به منظور مقايسه ادراک لياقت دانش آموزان تيز هوش و عادي در پايه سوم راهنمايي شهر اروميه در سال تحصيلي 84-85 انجام گرديده است. جامعه مورد مطالعه، کليه دانش آموزان سوم راهنمايي شاغل به تحصيل در سال تحصيلي 84-85 در شهر اروميه هستند. گروه نمونه عبارت است از 100 آزمودني دختر و پسر مشغول به تحصيل در مدارس استعدادهاي درخشان و مدارس عادي در چهار گروه (پسر تيزهوش، دختر تيزهوش، پسر عادي و دختر عادي) که از طريق انتخاب «دربست» دانش آموزان مدارس استعدادهاي درخشان و نمونه گيري تصادفي دانش آموزان مدارس عادي از ميان جامعه مورد پژوهش انتخاب گرديده اند. به منظور گردآوري اطلاعات لازم پيرامون ميزان ادراک لياقت در دانش آموزان، از مقياس ادراک لياقت هارتر (1982) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش هاي معمول در آمار توصيفي خلاصه و دسته بندي شد، سپس از طريق آزمون آماري «تحليل واريانس عاملي» چگونگي اختلاف موجود بين ميانگين ها مطالعه گرديد. نتايج به دست آمده نشان داد که دانش آموزان پسر مدارس استعدادهاي درخشان در مقايسه با دانش آموزان پسر مدارس عادي، در ادراک لياقت شناختي و لياقت رضايت مندي از خود، خود را برتر و با کفايت تر، توصيف کرده اند، ولي بين دختران مدارس استعدادهاي درخشان و دختران مدارس عادي در مولفه هاي فوق، تفاوت معناداري پيدا نشد. در ادراک لياقت فيزيکي و لياقت اجتماعي بين آزمودني هاي مدارس استعدادهاي درخشان و عادي تفاوت معني دار نبود، ولي بين دختران و پسران اين دو نوع مدرسه (صرف نظر از هوش) تفاوت معني داري وجود داشت و اين تفاوت به نفع دختران بود. بر اساس يافته ها، به طور کلي دختران در مقايسه با پسران به طور معني داري در سه مولفه شناختي، اجتماعي و فيزيکي (به جزء مولفه رضايتمندي) خود را بالاتر توصيف کرده اند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 141
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی