برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان مواجهه با خشونت فيزيکي، رواني و جنسي و عوامل مرتبط با آن در زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر زاهدان در سال 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

زمينه و هدف: خشونت خانوادگي به نوعي پرخاشگري اشاره دارد که در روابط زوجين رخ مي دهد و طبق نظر سازمان بهداشت جهاني، خشونت خانگي عليه زنان به عنوان يک اولويت بهداشتي بوده و داراي عواقب زيادي مي باشد. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان مواجهه با خشونت فيزيکي، رواني و جنسي و علل مرتبط با آن را در زنان همسردار شهر زاهدان مي باشد.
روش مطالعه: در اين مطالعه مقطعي 354 نفر از زنان همسر دار در شهر زاهدان به طور سهميه اي در سال 1388 مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه خشونت که روايي و پايايي آن در مطالعات قبلي تاييد شده بود جمع اوري شد. بعد از دسته بندي نمرات و گروه بندي بر اساس سطح مواجهه، داده ها با استفاده از آمار توصيفي و آزمون مجذور کاي و آناليز واريانس و آزمون تعقيبي
LSDتجزيه و تحليل شد.
يافته ها: اين مطالعه نشان داد که ميزان مواجهه با خشونت فيزيکي، رواني و جنسي در سطح بالا به ترتيب 4.5، 9.20 و 7.9 درصد مي باشد. در اين مطالعه متغيرهاي قوميت، سطح سواد، سن، سن همسر و تعداد فرزندان با هرسه خشونت مورد بررسي رابطه معني داري داشتند (04
.0p<) علاوه بر اين خشونت فيزيکي با متغيرهاي تعداد فرزندان، سطح سواد و شغل همسر، خشونت رواني و جنسي نيز با متغيرهاي درامد، شغل همسر، سن ازدواج و تعداد فرزندان ارتباط معني داري را نشان دادند (05.0p<).
بحث و نتيجه گيري: به نظر مي رسد آموزش و فرهنگ سازي براي تقويت جايگاه و ارزشهاي انساني زنان با در نظر گرفتن زنان در معرض خطر و متغيرهاي اثر گذار در اين زمينه (با توجه به نتايج مطالعه حاضر و مطالعات قبلي) و توجه دست اندرکاران به اين مساله و همچنين آگاه سازي مردان نسبت به ابعاد مختلف خشونت وتاثير منفي آن بر وضعيت فعلي و آينده خانواده از اهميت خاصي برخوردار است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

انصاری، ح.، و مشکینیان، ع.، و فلاح، س.، و زارعی، ع. (1388). بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی, روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1388. طلوع بهداشت, 8(3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر)), 15-16. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127014Vancouver : کپی

انصاری حسین، مشکینیان علی، فلاح سعید، زارعی عبدالعظیم. بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی, روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1388. طلوع بهداشت. 1388 [cited 2021August01];8(3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر)):15-16. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127014IEEE : کپی

انصاری، ح.، مشکینیان، ع.، فلاح، س.، زارعی، ع.، 1388. بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی, روانی و جنسی و عوامل مرتبط با آن در زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1388. طلوع بهداشت, [online] 8(3-4 (سومین کنگره سراسری رفتارهای پرخطر)), pp.15-16. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=127014. 

 
بازدید یکساله 95 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی